2016-04-15 14:31

2016-04-15 14:32

Alla idrottsplatser ska få egen adress

KARLSKOGA

Nu ska idrottsanläggningar och idrottsplatser i Karlskoga få riktiga adresser så att utryckningsfordon kan hitta rätt när det behövs.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se över adresserna till samtliga idrottsanläggningar i Karlskoga.

Bakgrunden är en olycka på Kilstaplanerna då det var svårt att få fram en adress för ambulansen som ryckte ut.

Dessutom har ofta idrottsplatser ett namn i folkmun och ett helt annat officiellt namn på kartor.

Nu ska alla idrottsanläggningar få en belägenhetsadress till entréer och där det saknas byggnader ska adressen anges där infarten är.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se över adresserna till samtliga idrottsanläggningar i Karlskoga.

Bakgrunden är en olycka på Kilstaplanerna då det var svårt att få fram en adress för ambulansen som ryckte ut.

Dessutom har ofta idrottsplatser ett namn i folkmun och ett helt annat officiellt namn på kartor.

Nu ska alla idrottsanläggningar få en belägenhetsadress till entréer och där det saknas byggnader ska adressen anges där infarten är.