2016-04-13 16:04

2016-04-13 16:04

Stopp i Villingsberg på gång

KARLSKOGA: Diskussion om busshållplatsen vid restaurang Lake Lodge

Trafiksäkerhetsverket har tillsatt en grupp som arbetar med den nya busshållplatsen i Villingsberg. Ambitionen är, säger Bosse Björk, byggstart i höst med öppning senare under året.

Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga kommun, berättar att det pågår diskussioner om vilka busshållplatser som ska finnas mellan Karlskoga och Örebro. Tre stängdes i december 2014 - Villingsberg, Norhammarsvägen och Lekebergsvägen - och i Karlskoga kommun började omedelbart arbetet att få till en ny busshållplats i Villingsberg.

– Den kräver störst ombyggnad och måste flyttas till ett nytt läge. Trafiksäkerhetsverket jobbar för närvarande med att projektera arbetet och sen ska det handlas upp innan byggstart. Men ambitionen är att busshållplatsen tas i bruk senare under året, säger Bosse Björk.

Men för att komma överens om att öppna en ny busshållplats i Villingsberg tvingades kommunen gå med på att stänga den i Våtsjötorp.

– Det är en kompromiss, konstaterar Bosse Björk och påpekar att busshållplatsen i Sandbäcken finns kvar.

Dessutom pågår diskussioner om busshållplatsen vid Våtsjön i anslutning till restaurang Lake Lodge. Region Örebro län, som driver Länstrafiken, vill ha bort busshållplatsen men Karlskoga kommun vill behålla den med tanke på restaurangen och Trafikverket har ingenting emot att hållplatsen blir kvar.

– Där är vi inte i mål ännu, säger Bosse Björk och berättar att busshållplatsen behöver byggas om för att bli säkrare. En ombyggnad som i så fall ska bekostas av kommunen och markägaren.

Bosse Björk, samhällsplaneringschef i Karlskoga kommun, berättar att det pågår diskussioner om vilka busshållplatser som ska finnas mellan Karlskoga och Örebro. Tre stängdes i december 2014 - Villingsberg, Norhammarsvägen och Lekebergsvägen - och i Karlskoga kommun började omedelbart arbetet att få till en ny busshållplats i Villingsberg.

– Den kräver störst ombyggnad och måste flyttas till ett nytt läge. Trafiksäkerhetsverket jobbar för närvarande med att projektera arbetet och sen ska det handlas upp innan byggstart. Men ambitionen är att busshållplatsen tas i bruk senare under året, säger Bosse Björk.

Men för att komma överens om att öppna en ny busshållplats i Villingsberg tvingades kommunen gå med på att stänga den i Våtsjötorp.

– Det är en kompromiss, konstaterar Bosse Björk och påpekar att busshållplatsen i Sandbäcken finns kvar.

Dessutom pågår diskussioner om busshållplatsen vid Våtsjön i anslutning till restaurang Lake Lodge. Region Örebro län, som driver Länstrafiken, vill ha bort busshållplatsen men Karlskoga kommun vill behålla den med tanke på restaurangen och Trafikverket har ingenting emot att hållplatsen blir kvar.

– Där är vi inte i mål ännu, säger Bosse Björk och berättar att busshållplatsen behöver byggas om för att bli säkrare. En ombyggnad som i så fall ska bekostas av kommunen och markägaren.