2016-04-13 06:00

2016-04-13 06:00

Inga pengar för rivning

DEGERFORS: Kommunstyrelsens svar om gamla Strömtorpskolan

Gamla Strömtorpskolan ska rivas, enligt bygg- och miljönämndens beslut. Men kommunstyrelsen vill att det bekostas av ägaren, trots begäran om stöd från nämnden.

Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att så långt som möjligt vidta åtgärder, exempelvis ytterligare viten, så att kommunen inte belastas med kostnader för rivning av gamla Strömtorpskolan.

Följetong

Ärendet om den ovårdade fastigheten har varit en följetong i många år. Enligt ett tidigare föreläggande skulle en rad åtgärder varit genomförda senast i januari 2013, men i november 2015 konstaterades att inget av detta hade blivit gjort.

I december 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärder på den försumliges bekostnad, enligt tidigare föreläggande om rivning, sortering och transport av rivningsmaterial och annat som finns på fastigheten, från skrotbilar till vitvaror, till godkänd anläggning samt att därefter iordningställa tomten.

Vidare beslutade nämnden att begära garanti hos kommunstyrelsen för kostnader som det skulle innebära.

Inga pengar

Varken bygg- och miljönämnden eller kommunstyrelsen har avsatta pengar för rivning av annans fastighet.

Därför beslutade kommunstyrelsen att uppmana bygg- och miljönämnden att så långt som möjligt vidta åtgärder, så att kommunen inte belastas med kostnader.

Kommunstyrelsen uppmanar bygg- och miljönämnden att så långt som möjligt vidta åtgärder, exempelvis ytterligare viten, så att kommunen inte belastas med kostnader för rivning av gamla Strömtorpskolan.

Följetong

Ärendet om den ovårdade fastigheten har varit en följetong i många år. Enligt ett tidigare föreläggande skulle en rad åtgärder varit genomförda senast i januari 2013, men i november 2015 konstaterades att inget av detta hade blivit gjort.

I december 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärder på den försumliges bekostnad, enligt tidigare föreläggande om rivning, sortering och transport av rivningsmaterial och annat som finns på fastigheten, från skrotbilar till vitvaror, till godkänd anläggning samt att därefter iordningställa tomten.

Vidare beslutade nämnden att begära garanti hos kommunstyrelsen för kostnader som det skulle innebära.

Inga pengar

Varken bygg- och miljönämnden eller kommunstyrelsen har avsatta pengar för rivning av annans fastighet.

Därför beslutade kommunstyrelsen att uppmana bygg- och miljönämnden att så långt som möjligt vidta åtgärder, så att kommunen inte belastas med kostnader.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.