2016-04-12 22:16

2016-04-12 22:16

Vill lära av Lindesberg

KARLSKOGA: Fältvandrare från Lindesberg berättade om hur de jobbar förebyggande med ungdomar på glid

Alliansgruppen i socialnämnden bjöd i måndags in Fältvandrare och nämndordförande från Lindesberg. Där arbetar de på ett nytt sätt med att fånga upp ungdomar som på ett eller annat sätt har hamnat på glid.

Det började med att Lindesberg startade ett projekt med att två fältkuratorer, Tina Fromell och Claes Lamourin. Projektet handlade om att de skulle finnas i miljöer där ungdomarna finns.

– Resultatet var så pass bra, att vi inom nämnden och kommunen beslutade oss för att anställa dem, säger Susanne Karlsson, C, ordförande i socialnämnden i Lindesberg.

Hon berättar att kommunen har ett flertal placeringar varje år med ungdomar som behöver omplaceras.

– Våra fältkuratorer har lyckats fånga upp dem och fått ungdomarna på andra tankar så en planerad placering ställdes in. Kostnaden för en placering är mer än vad två fältkuratorer och deras bil kostar oss på ett år.

Tina Fromell och Claes Lamourin berättar hur de jobbar.

– Vi har hela Lindesbergs kommun som upptagningsområde och vi försöker finnas där ungdomar finns. Vi har några stora händelser under ett år där många gör alkoholdebut. Det är Lindesbergs marknad till exempel.

Tina Fromell berättar att de har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

– Det betyder att det ungdomen berättar för oss stannar hos oss förutom när det finns risk att en ungdom far illa, vid de tillfällena har vi en skyldighet att agera för att hjälpa ungdomen.

– En tjej berättade att det var lättare att ta kontakt med oss eftersom vi alltid fanns där. Hon tyckte det skulle ha varit svårare att komma till ett kontor.

Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar, fokus på åldrarna 13-25 år. De erbjuder ungdomarna fem stödsamtal.

Behöver de fler samtal så tar socialtjänsten över. Ser vi att det finns mer problem så kontaktar vi även föräldrarna. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och engagera föräldrarna.

Ett stort intresse visades från karlskogapolitikerna som fanns på plats. De var intresserade över om det finns någon statistik över hur det gått under projektets tid.

Det började med att Lindesberg startade ett projekt med att två fältkuratorer, Tina Fromell och Claes Lamourin. Projektet handlade om att de skulle finnas i miljöer där ungdomarna finns.

– Resultatet var så pass bra, att vi inom nämnden och kommunen beslutade oss för att anställa dem, säger Susanne Karlsson, C, ordförande i socialnämnden i Lindesberg.

Hon berättar att kommunen har ett flertal placeringar varje år med ungdomar som behöver omplaceras.

– Våra fältkuratorer har lyckats fånga upp dem och fått ungdomarna på andra tankar så en planerad placering ställdes in. Kostnaden för en placering är mer än vad två fältkuratorer och deras bil kostar oss på ett år.

Tina Fromell och Claes Lamourin berättar hur de jobbar.

– Vi har hela Lindesbergs kommun som upptagningsområde och vi försöker finnas där ungdomar finns. Vi har några stora händelser under ett år där många gör alkoholdebut. Det är Lindesbergs marknad till exempel.

Tina Fromell berättar att de har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

– Det betyder att det ungdomen berättar för oss stannar hos oss förutom när det finns risk att en ungdom far illa, vid de tillfällena har vi en skyldighet att agera för att hjälpa ungdomen.

– En tjej berättade att det var lättare att ta kontakt med oss eftersom vi alltid fanns där. Hon tyckte det skulle ha varit svårare att komma till ett kontor.

Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar, fokus på åldrarna 13-25 år. De erbjuder ungdomarna fem stödsamtal.

Behöver de fler samtal så tar socialtjänsten över. Ser vi att det finns mer problem så kontaktar vi även föräldrarna. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och engagera föräldrarna.

Ett stort intresse visades från karlskogapolitikerna som fanns på plats. De var intresserade över om det finns någon statistik över hur det gått under projektets tid.

  • Anders Persson