2016-04-12 06:00

2016-04-12 06:00

Nya ägardirektiv för bolagen

DEGERFORS: Klubbat i kommunstyrelsen

Förra året antogs nya bolagsordningar för de kommunala bolagen i Degerfors. Nu ska kommunfullmäktige även besluta om nya ägardirektiv, som fungerar som ett komplement till bolagsordningen.

Kommunstyrelsen beslutade nyligen om nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, men slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet i sin tur visar vad ägaren har för förväntningar, ägarvilja och krav på avkastning och annat på bolagen.

Avkastningskrav

Degerforsbyggen, Degerfors energi och Degerfors industrihus ägs av Degerforsbolagen som i sin tur ägs av Degerfors kommun.

– Avkastningskraven är högst på energibolaget, därefter Degerforsbyggen och sist Degerfors industrihus med tanke på de senaste årens resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V).

I ägardirektiven finns bland annat begränsningar för vad de kommunala bolagen får göra och inte, exempelvis får de inte bilda, avveckla eller fusionera dotterbolag.

Degerforsbyggen och Degerfors industrihus får köpa och sälja fastigheter motsvarande hundra, mot tidigare 75, basbelopp utan att begära kommunfullmäktiges yttrande. Det faller under bolagens underställningsplikt.

Kommunstyrelsen beslutade nyligen om nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, men slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet i sin tur visar vad ägaren har för förväntningar, ägarvilja och krav på avkastning och annat på bolagen.

Avkastningskrav

Degerforsbyggen, Degerfors energi och Degerfors industrihus ägs av Degerforsbolagen som i sin tur ägs av Degerfors kommun.

– Avkastningskraven är högst på energibolaget, därefter Degerforsbyggen och sist Degerfors industrihus med tanke på de senaste årens resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (V).

I ägardirektiven finns bland annat begränsningar för vad de kommunala bolagen får göra och inte, exempelvis får de inte bilda, avveckla eller fusionera dotterbolag.

Degerforsbyggen och Degerfors industrihus får köpa och sälja fastigheter motsvarande hundra, mot tidigare 75, basbelopp utan att begära kommunfullmäktiges yttrande. Det faller under bolagens underställningsplikt.