2016-04-12 17:26

2016-04-12 17:26

"Jag ska överklaga"

POLITIK: Enhällig regionstyrelse vill återkalla Mikael Hedströms uppdrag

En enhällig regionstyrelse vill att regionfullmäktige återkallar de uppdrag som den före detta sverigedemokraten Mikael Hedström har. Beslut fattas 26 april och Mikael Hedström vet redan hur han ska agera om fullmäktige går på regionstyrelsens linje. ”Jag överklagar” säger han.

Regionstyrelsens förslag till beslut är att uppdragen som oppositionsråd, ersättare i regionstyrelsen, ersättare i Örebro läns förvaltnings AB, ledamot i demokratiberedningen samt ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte återkallas.

– Det kan bli dagen efter beslutet, såvida inte fullmäktige anger en annan tidsram, säger kanslichefen Niklas Tiedermann.

– Hedström kommer dock att få behålla sin plats i regionfullmäktige. Det finns ingen bestämmelse i Kommunallagen som medger att han tvingas lämna sin plats, tillägger Tiedermann.

Det är de uppdrag som regionfullmäktige valt Mikael Hedström till som återkallas och skälen är att han dels gjort sig skyldig till sådana brott som gör det möjligt att återkalla uppdragen, dels att han lämnat det parti som han valdes in i fullmäktige för.

Mikael Hedström lämnade Sverigedemokraterna i slutet av 2015 men behöll sina uppdrag. Han har godkänt ett strafföreläggande avseende tre fall av urkundsförfalskning, ett brott där maxstraffet är fängelse i två år.

– Det betyder inte att man behöver dömas till två års fängelse, betonar Niklas Tiedermann och stöder sig på rättegångsbalken som likställer ett godkänt strafföreläggande med en lagakraftvunnen dom.

Där har Mikael Hedström en annan uppfattning.

– Jag tycker det här är väldigt anmärkningsvärt. Jag är förtroendevald och var tillsammans med en annan dåvarande partikamrat de enda som kom in på egna meriter eftersom vi blev inkryssade, säger Mikael Hedström.

– Jag har erkänt urkundsförfalskning av reseräkningar på 800 kronor och godtagit strafföreläggandet men fick det minsta på straffskalan som innebär böter på 9 300 kronor varav 500 kronor går till brottsofferfonden. Men ett strafföreläggande är ingen dom, det är bara tingsrätten som kan utfärda domar, tillägger Mikael Hedström och berättar att han haft kontakt med åklagare och Sveriges Kommuner och Landsting. Han tar fram ett utdrag ur Kommunallagen och hänvisar till fjärde kapitlets tionde paragraf: ”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde 1. har vägrats ansvarsfrihet eller 2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.”

Mikael Hedström hävdar att ett strafföreläggande inte kan likställas med en lagakraftvunnen dom men får på den punkten inte medhåll av Niklas Tiedermann.

– Jag kan inte överklaga regionstyrelsens förslag till beslut men om fullmäktige går på samma linje kommer jag omedelbart att överklaga till Förvaltningsrätten i Karlstad, säger Mikael Hedström och sticker inte under stol med att det varit en tung och tuff period.

– Det går åt så mycket tid till annat än att bedriva politik och jag har fått utstå en hel del. Men jag viker mig inte. Jag måste kämpa för det jag tror på, säger Mikael Hedström.

Patrik Nyström, ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskoga, säger att ärendet Mikael Hedström diskuterats även här men att man vill avvakta regionfullmäktiges beslut.

– Men det vore önskvärt för oss som parti om han ställde sin plats till förfogande. Nu blockerar han vår politik, tillägger Patrik Nyström.

Regionstyrelsens förslag till beslut är att uppdragen som oppositionsråd, ersättare i regionstyrelsen, ersättare i Örebro läns förvaltnings AB, ledamot i demokratiberedningen samt ledamot i Mälardalsrådets rådsmöte återkallas.

– Det kan bli dagen efter beslutet, såvida inte fullmäktige anger en annan tidsram, säger kanslichefen Niklas Tiedermann.

– Hedström kommer dock att få behålla sin plats i regionfullmäktige. Det finns ingen bestämmelse i Kommunallagen som medger att han tvingas lämna sin plats, tillägger Tiedermann.

Det är de uppdrag som regionfullmäktige valt Mikael Hedström till som återkallas och skälen är att han dels gjort sig skyldig till sådana brott som gör det möjligt att återkalla uppdragen, dels att han lämnat det parti som han valdes in i fullmäktige för.

Mikael Hedström lämnade Sverigedemokraterna i slutet av 2015 men behöll sina uppdrag. Han har godkänt ett strafföreläggande avseende tre fall av urkundsförfalskning, ett brott där maxstraffet är fängelse i två år.

– Det betyder inte att man behöver dömas till två års fängelse, betonar Niklas Tiedermann och stöder sig på rättegångsbalken som likställer ett godkänt strafföreläggande med en lagakraftvunnen dom.

Där har Mikael Hedström en annan uppfattning.

– Jag tycker det här är väldigt anmärkningsvärt. Jag är förtroendevald och var tillsammans med en annan dåvarande partikamrat de enda som kom in på egna meriter eftersom vi blev inkryssade, säger Mikael Hedström.

– Jag har erkänt urkundsförfalskning av reseräkningar på 800 kronor och godtagit strafföreläggandet men fick det minsta på straffskalan som innebär böter på 9 300 kronor varav 500 kronor går till brottsofferfonden. Men ett strafföreläggande är ingen dom, det är bara tingsrätten som kan utfärda domar, tillägger Mikael Hedström och berättar att han haft kontakt med åklagare och Sveriges Kommuner och Landsting. Han tar fram ett utdrag ur Kommunallagen och hänvisar till fjärde kapitlets tionde paragraf: ”Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde 1. har vägrats ansvarsfrihet eller 2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.”

Mikael Hedström hävdar att ett strafföreläggande inte kan likställas med en lagakraftvunnen dom men får på den punkten inte medhåll av Niklas Tiedermann.

– Jag kan inte överklaga regionstyrelsens förslag till beslut men om fullmäktige går på samma linje kommer jag omedelbart att överklaga till Förvaltningsrätten i Karlstad, säger Mikael Hedström och sticker inte under stol med att det varit en tung och tuff period.

– Det går åt så mycket tid till annat än att bedriva politik och jag har fått utstå en hel del. Men jag viker mig inte. Jag måste kämpa för det jag tror på, säger Mikael Hedström.

Patrik Nyström, ordförande för Sverigedemokraterna i Karlskoga, säger att ärendet Mikael Hedström diskuterats även här men att man vill avvakta regionfullmäktiges beslut.

– Men det vore önskvärt för oss som parti om han ställde sin plats till förfogande. Nu blockerar han vår politik, tillägger Patrik Nyström.