2016-04-11 06:00

2016-04-11 06:00

Hemvård i egen regi

KARLSKOGA: Första intraprenaden är på gång

Redan 2010 gavs klartecken om att intraprenader fick bildas inom kommunen. Nu är en första sådan självständigare styrform på gång inom socialförvaltningen, då hemvårdsgrupperna Karlberg och Ekeby ska drivas i egen regi.

När beslutet om intraprenad kom från kommunledningen började idén om egen verksamhet gro inom hemvårdsgrupperna på Ekeby och Karlberg. Både enhetschefen Roger Andersson och medarbetarna såg det som ett ypperligt sätt att arbeta friare och anpassa verksamheter efter brukarna. Under åren som följde hindrades dock planerna av olika organisatoriska förändringar, servicehusen stängdes och hemtjänsten i de västra stadsdelarna flyttades till gemensamma lokaler på Dunungevägen.

– Vi la allt på is ett tag och för ett par år sedan blev det aktuellt igen. Så tillsammans med en verksamhetscontroller och en personalspecialist började vi titta på hur vi skulle göra, säger Roger Anderson.

En intraprenad är en friare driftsform, en egen ekonomisk resultatenhet. Om enhetens budget slutar på plus kan överskottet investeras i egen verksamhetsutveckling, föreläsningar och utbildningar, i stället för att fördelas ut inom hela förvaltningen.

Utveckla kvaliteten

Kärnan i att hemvårdsgrupperna omvandlas till intraprenad är kvalitetsutveckling, att arbeta stödjande och med ett funktionsbevarande synsätt som ledord för att nå evidens i verksamheten, betonar Andersson.

För att kartlägga hur verksamheten möjliggör detta, arbetade intraprenadens arbetsgrupp fram olika dokument som ett stöd i det dagliga arbetet. Vidare diskuterades hur möten mellan personal och brukare kan leda till att insatsen utförs på olika sätt, beroende på personalens handlande och brukarens specifika situation.

– Vi såg att det fanns en skillnad i vad som gjordes beroende på vilken personal som gick till brukaren. Det viktiga är att vi jobbar stödjande och inte tar över. Vi ska arbeta funktionsbevarande och alla ska göra lika så att det blir så bra som möjligt för brukaren. Därför är det viktigt att hitta ett standardiserat arbetssätt som skall vara en grund i vårt arbete.

En annan fördel som han tror att intraprenaden kan föra med sig är en positiv effekt på medarbetarna.

– Det är utvecklande och man tar tillvara på deras idéer på ett annat sätt. Det gör att personalen blir mer engagerad och motiverad och det i sin tur gör att de mår bättre och minskar sjukfrånvaron.

Kan inte kvalitetsarbetet bedrivas i ordinarie verksamhetsform?

Jo, menar Andersson, men de vill ändå testa hur det skulle fungera inom en självstyrande enhet.

– Man kan se det som ett projekt inför våra framtida behov. Vi får se vilka fördelar och nackdelar som finns, vad som var bra och vad som var mindre bra. Vi tror verkligen på det här så det är jätteroligt att vi har en möjlighet att testa.

Omvandlingen till intraprenad sker i flera steg. Det första, att nämnden säger ja till ansökan är klart. Nu ska en överenskommelse tecknas där själva uppdraget avgränsas och slås fast.

– Där har vi och de rätt att förhandla om vissa saker. Till exempel om de ska använda kommunens revisorer och lokaler eller ha egna. Utifrån avgränsningen ska sedan budget sättas, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Överenskommelsen ska sedan förhandlas och undertecknas av förvaltningschef, nämndordförande och enhetschef. Om allt går enligt planerna ska detta vara klart i höst och intraprenaden kan börja bedriva sin verksamhet från årsskiftet.

– Det passar väldigt bra för då går också kommunen in i en ny treårsbudget.

Är det inte mer rättvist att pengarna satsas där det behövs, i stället för att en enhet behåller pengarna?

– Om de skulle gå så mycket plus så kanske vi kan anamma deras arbetssätt i stället. Det är dessutom ett avtal på tre år så är det så att de fortsätter gå mycket plus så får vi ju se över vad det är de gör, säger Jonsson.

När beslutet om intraprenad kom från kommunledningen började idén om egen verksamhet gro inom hemvårdsgrupperna på Ekeby och Karlberg. Både enhetschefen Roger Andersson och medarbetarna såg det som ett ypperligt sätt att arbeta friare och anpassa verksamheter efter brukarna. Under åren som följde hindrades dock planerna av olika organisatoriska förändringar, servicehusen stängdes och hemtjänsten i de västra stadsdelarna flyttades till gemensamma lokaler på Dunungevägen.

– Vi la allt på is ett tag och för ett par år sedan blev det aktuellt igen. Så tillsammans med en verksamhetscontroller och en personalspecialist började vi titta på hur vi skulle göra, säger Roger Anderson.

En intraprenad är en friare driftsform, en egen ekonomisk resultatenhet. Om enhetens budget slutar på plus kan överskottet investeras i egen verksamhetsutveckling, föreläsningar och utbildningar, i stället för att fördelas ut inom hela förvaltningen.

Utveckla kvaliteten

Kärnan i att hemvårdsgrupperna omvandlas till intraprenad är kvalitetsutveckling, att arbeta stödjande och med ett funktionsbevarande synsätt som ledord för att nå evidens i verksamheten, betonar Andersson.

För att kartlägga hur verksamheten möjliggör detta, arbetade intraprenadens arbetsgrupp fram olika dokument som ett stöd i det dagliga arbetet. Vidare diskuterades hur möten mellan personal och brukare kan leda till att insatsen utförs på olika sätt, beroende på personalens handlande och brukarens specifika situation.

– Vi såg att det fanns en skillnad i vad som gjordes beroende på vilken personal som gick till brukaren. Det viktiga är att vi jobbar stödjande och inte tar över. Vi ska arbeta funktionsbevarande och alla ska göra lika så att det blir så bra som möjligt för brukaren. Därför är det viktigt att hitta ett standardiserat arbetssätt som skall vara en grund i vårt arbete.

En annan fördel som han tror att intraprenaden kan föra med sig är en positiv effekt på medarbetarna.

– Det är utvecklande och man tar tillvara på deras idéer på ett annat sätt. Det gör att personalen blir mer engagerad och motiverad och det i sin tur gör att de mår bättre och minskar sjukfrånvaron.

Kan inte kvalitetsarbetet bedrivas i ordinarie verksamhetsform?

Jo, menar Andersson, men de vill ändå testa hur det skulle fungera inom en självstyrande enhet.

– Man kan se det som ett projekt inför våra framtida behov. Vi får se vilka fördelar och nackdelar som finns, vad som var bra och vad som var mindre bra. Vi tror verkligen på det här så det är jätteroligt att vi har en möjlighet att testa.

Omvandlingen till intraprenad sker i flera steg. Det första, att nämnden säger ja till ansökan är klart. Nu ska en överenskommelse tecknas där själva uppdraget avgränsas och slås fast.

– Där har vi och de rätt att förhandla om vissa saker. Till exempel om de ska använda kommunens revisorer och lokaler eller ha egna. Utifrån avgränsningen ska sedan budget sättas, säger socialchefen Patrik Jonsson.

Överenskommelsen ska sedan förhandlas och undertecknas av förvaltningschef, nämndordförande och enhetschef. Om allt går enligt planerna ska detta vara klart i höst och intraprenaden kan börja bedriva sin verksamhet från årsskiftet.

– Det passar väldigt bra för då går också kommunen in i en ny treårsbudget.

Är det inte mer rättvist att pengarna satsas där det behövs, i stället för att en enhet behåller pengarna?

– Om de skulle gå så mycket plus så kanske vi kan anamma deras arbetssätt i stället. Det är dessutom ett avtal på tre år så är det så att de fortsätter gå mycket plus så får vi ju se över vad det är de gör, säger Jonsson.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.