2016-04-07 17:33

2016-04-07 17:33

Vården klarade trycket hyfsat

ÖREBRO LÄN: Revisorerna har granskat hur Region Örebro län klarade att ge vård till flyktingarna

Regionen klarade förra året av att ge de asylsökande den sjukvård de har rätt till trots att det inte fanns beredskap för det hårda trycket. Däremot brast förmågan att genomföra hälsoundersökningar.

De slutsatserna dras i en konsultrapport som de revisorerna i Region Örebro län beställt.

De förtroendevalda revisorerna har granskat om regionstyrelsen organiserat verksamheten så att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd samt tillståndslösa säkerställts den hälso- och sjukvård de har rätt till.

I konsultrapporten konstateras att antalet asylsökande mer än fördubblades under 2015.

Region Örebro län hade egentligen inte heller, i likhet med andra landsting och regioner, beredskap att hantera situationen.

Delar av primärvården och tandvården har varit under hårt tryck.

Delvis uppfyllt

Trots det lyckades regionen i alla fall delvis uppfylla kraven enligt lagar och förordningar och åstadkomma en bra verksamhet.

Konsultrapporten pekar på att hälso- och sjukvården genomfört många goda insatser för att tillgodose målgruppens behov, i vissa fall tack vare pragmatiska åtgärder.

Granskningen pekar dock på brister i tillgängligheten för hälsoundersökningar. De förtroendevalda revisorerna rekommenderar därför regionstyrelsen att vida åtgärder för att öka tillgängligheten till asyl- och invandrarhälsan samt utveckla informationen för den här målgruppen.

Regionstyrelsen bör också förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå” genom tillämpningar och praxis, enligt revisorerna.

Statligt stöd

Revisorerna har även granskat regionens rutiner för ansökan om de statliga ersättningar som finns för att ta emot den här målgruppen och på den punkten får verksamheten helt godkänt.

Av de 163 000 asylsökande som Sverige tog emot under 2015 vistades 7 200 i Örebro län.

De slutsatserna dras i en konsultrapport som de revisorerna i Region Örebro län beställt.

De förtroendevalda revisorerna har granskat om regionstyrelsen organiserat verksamheten så att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd samt tillståndslösa säkerställts den hälso- och sjukvård de har rätt till.

I konsultrapporten konstateras att antalet asylsökande mer än fördubblades under 2015.

Region Örebro län hade egentligen inte heller, i likhet med andra landsting och regioner, beredskap att hantera situationen.

Delar av primärvården och tandvården har varit under hårt tryck.

Delvis uppfyllt

Trots det lyckades regionen i alla fall delvis uppfylla kraven enligt lagar och förordningar och åstadkomma en bra verksamhet.

Konsultrapporten pekar på att hälso- och sjukvården genomfört många goda insatser för att tillgodose målgruppens behov, i vissa fall tack vare pragmatiska åtgärder.

Granskningen pekar dock på brister i tillgängligheten för hälsoundersökningar. De förtroendevalda revisorerna rekommenderar därför regionstyrelsen att vida åtgärder för att öka tillgängligheten till asyl- och invandrarhälsan samt utveckla informationen för den här målgruppen.

Regionstyrelsen bör också förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå” genom tillämpningar och praxis, enligt revisorerna.

Statligt stöd

Revisorerna har även granskat regionens rutiner för ansökan om de statliga ersättningar som finns för att ta emot den här målgruppen och på den punkten får verksamheten helt godkänt.

Av de 163 000 asylsökande som Sverige tog emot under 2015 vistades 7 200 i Örebro län.