2016-04-07 14:22

2016-04-07 14:22

Nolltaxemotion i tiden

DEGERFORS

Miljöpartiet har föreslagit att Degerfors ska införa nolltaxa på bussar i regionen för pensionärer.

Kommunstyrelsen föreslår avslag, men frågan om avgiftsfri kollektivtrafik kommer att drivas i de fortsatta samtalen med Länstrafiken. MP vill öka kollektivtrafikresandet och minska koldioxidutsläppen, men begränsa nolltaxan till pensionärer med tanke på den ekonomiska situationen.

Senast vid ett möte januari med ansvarig regionpolitiker och tjänsteman lyftes frågan om nolltaxa än en gång. Därför anser kommunstyrelsen att motionen ligger i tid med kommunens samtal med huvudmannen för Länstrafiken, där kommunen vill få nolltaxa prövad som ett sätt att få fler att avstå privat bil.

Kommunstyrelsen föreslår avslag, men frågan om avgiftsfri kollektivtrafik kommer att drivas i de fortsatta samtalen med Länstrafiken. MP vill öka kollektivtrafikresandet och minska koldioxidutsläppen, men begränsa nolltaxan till pensionärer med tanke på den ekonomiska situationen.

Senast vid ett möte januari med ansvarig regionpolitiker och tjänsteman lyftes frågan om nolltaxa än en gång. Därför anser kommunstyrelsen att motionen ligger i tid med kommunens samtal med huvudmannen för Länstrafiken, där kommunen vill få nolltaxa prövad som ett sätt att få fler att avstå privat bil.