2016-04-07 06:00

2016-04-07 06:00

Når inte kunskapskraven

DEGERFORS: Allt färre elever har gymnasiebehörighet

Kultur- och utbildningsnämndens bokslut kan sammanfattas med bra ekonomi och meritvärden men inte lika bra vad gäller måluppfyllelse i verksamheten, då än färre elever når gymnasiebehörighet.

Ett plus på 294 000 kronor samt ytterligare 1,5 miljoner kronor som man fått ur sociala investeringsfonden till särskild undervisningsgrupp, men inte förbrukat utan klarat ändå, gör ett överskott på 1,8 miljoner för kultur- och utbildningsnämnden.

Förskolan står för största delen av överskottet då mindre barngrupper under hösten gjort att vikarier inte behövt tas in i samma omfattning vid ordinarie personals frånvaro.

Når inte målen

Vad gäller bokslut över verksamheten gläds man åt att meritvärdena går stadigt uppåt sedan 2010, men det grumlas av att andelen elever som är godkända i alla ämnen minskar och då även andelen som har gymnasiebehörighet.

Därmed uppnås inte nämndens övergripande mål att alla elever ska minst vara godkända i alla ämnen och inte heller kommunens prioriterade mål, att alla elever ska vara godkända till att söka nationellt program på gymnasiet.

– Det kräver sitt analysarbete vad det här beror på. Det kan vara så att de som har bra betyg fått ännu bättre betyg medan de som förut var efter halkar ännu mer efter, funderar KUN-ordförande Peter Pedersen (V).

Inte behörighet

Endast strax över 60 procent av avgångseleverna får godkänt betyg i alla ämnen. Pedersen och förvaltningschef Anna-Lena Sandell nämner att det räcker med att en elev inte kan simma, så får den inte godkänt betyg i idrott.

– Vad kan vi göra? Ja vi pratar om att dra i gång simundervisning redan i förskoleklass. Det är ju en säkerhetsfråga också. I dag har vi många nyanlända, som knappt sett öppet vatten, säger Sandell och nämner att man även märker att det gett positiv effekt efter införandet av studiehandledare för dessa elever.

– Men det behövs ändå en mer heltäckande förklaring till varför det är såhär. Vi får för lite utdelning per satsad krona, för satsar gör vi. Vi ligger högt såväl sett till hur mycket vi satsar och hur stor andel behörig personal vi har, säger Pedersen.

Resultaten

Enligt Sandell så har däremot resultaten i lägre årskurser blivit bättre. Delproven i svenska och matte för årskurs 3 klarades av 71 procent, medan det låg på 55 procent året före. Det året var i och för sig väldigt lågt, då det låg på 64 procent året dessförinnan.

– Det finns hopp och jag för min del tror starkt på satsningen med förstelärare som vi nu är i gång med, säger Sandell.

Vad gäller meritvärden så ligger inte Degerfors allra lägst längre, det har förbättrats från runt 175 till 206,4 från år 2010 till förra året. I en jämförelse med riket så ligger snittet på 219.

– Men om killarna skulle ha samma meritpoäng som tjejerna så skulle Degerfors ligga på samma nivå som riket totalt, säger Pedersen.

Ett plus på 294 000 kronor samt ytterligare 1,5 miljoner kronor som man fått ur sociala investeringsfonden till särskild undervisningsgrupp, men inte förbrukat utan klarat ändå, gör ett överskott på 1,8 miljoner för kultur- och utbildningsnämnden.

Förskolan står för största delen av överskottet då mindre barngrupper under hösten gjort att vikarier inte behövt tas in i samma omfattning vid ordinarie personals frånvaro.

Når inte målen

Vad gäller bokslut över verksamheten gläds man åt att meritvärdena går stadigt uppåt sedan 2010, men det grumlas av att andelen elever som är godkända i alla ämnen minskar och då även andelen som har gymnasiebehörighet.

Därmed uppnås inte nämndens övergripande mål att alla elever ska minst vara godkända i alla ämnen och inte heller kommunens prioriterade mål, att alla elever ska vara godkända till att söka nationellt program på gymnasiet.

– Det kräver sitt analysarbete vad det här beror på. Det kan vara så att de som har bra betyg fått ännu bättre betyg medan de som förut var efter halkar ännu mer efter, funderar KUN-ordförande Peter Pedersen (V).

Inte behörighet

Endast strax över 60 procent av avgångseleverna får godkänt betyg i alla ämnen. Pedersen och förvaltningschef Anna-Lena Sandell nämner att det räcker med att en elev inte kan simma, så får den inte godkänt betyg i idrott.

– Vad kan vi göra? Ja vi pratar om att dra i gång simundervisning redan i förskoleklass. Det är ju en säkerhetsfråga också. I dag har vi många nyanlända, som knappt sett öppet vatten, säger Sandell och nämner att man även märker att det gett positiv effekt efter införandet av studiehandledare för dessa elever.

– Men det behövs ändå en mer heltäckande förklaring till varför det är såhär. Vi får för lite utdelning per satsad krona, för satsar gör vi. Vi ligger högt såväl sett till hur mycket vi satsar och hur stor andel behörig personal vi har, säger Pedersen.

Resultaten

Enligt Sandell så har däremot resultaten i lägre årskurser blivit bättre. Delproven i svenska och matte för årskurs 3 klarades av 71 procent, medan det låg på 55 procent året före. Det året var i och för sig väldigt lågt, då det låg på 64 procent året dessförinnan.

– Det finns hopp och jag för min del tror starkt på satsningen med förstelärare som vi nu är i gång med, säger Sandell.

Vad gäller meritvärden så ligger inte Degerfors allra lägst längre, det har förbättrats från runt 175 till 206,4 från år 2010 till förra året. I en jämförelse med riket så ligger snittet på 219.

– Men om killarna skulle ha samma meritpoäng som tjejerna så skulle Degerfors ligga på samma nivå som riket totalt, säger Pedersen.