2016-04-07 10:46

2016-04-07 10:46

Miljöpartiet vill bygga bostäder i trä

KARLSKOGA

Karlskoga står inför en ny era av bostadsbyggande och klimatpåverkan från byggsektorn kan minska genom att bygga i trä i stället för betong.

Miljöpartiet föreslår därför i en motion att Karlskoga kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för möta behovet av bostäder på ett socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart sätt.

Enligt Miljöpartiet går det åt mindre energi att bygga i trä, träet binder koldioxid under husets livstid och energin kan återvinnas när huset tjänat färdigt.

Miljöpartiet föreslår därför i en motion att Karlskoga kommun tar fram en träbyggnadsstrategi för möta behovet av bostäder på ett socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart sätt.

Enligt Miljöpartiet går det åt mindre energi att bygga i trä, träet binder koldioxid under husets livstid och energin kan återvinnas när huset tjänat färdigt.