2016-04-07 16:34

2016-04-07 16:34

Förslag om storlän ligger fast

ÖREBRO LÄN: Örebro län förlorare om Värmland ska tillhöra Västra Götaland i framtiden

På torsdagen träffade politiker från Örebro län utredarna bakom det senaste förslaget om storregioner. Budskapet från Örebro län är tydligt, vi behöver Värmland. Frågan är om det når fram.
– Vi har återigen poängterat vikten av Värmland, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Delegationen från Örebro län träffade den så kallade Indelningskommittén, Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C), som utrett Sveriges framtida indelning i storlän på regeringens uppdrag.

Resultatet av utredningen som presenterades i mars togs inte väl emot i Örebro län eftersom Värmland hamnade utanför och placerades tillsammans med Västra Götaland.

– Det finns en ganska stor förståelse för oron i Örebro län kring vår hälso- och sjukvård och de delar vi under flera år byggt upp både själva och tillsammans med Värmland, säger Forsberg-Fransson efter mötet med utredarna.

Inga ändringar

Samtidigt har utredarna gjort väldigt klart att de tänker lägga fram sin kartbild för regeringen utan några ändringar.

– Det tycker jag är oacceptabelt. Det är närmast en katastrof för sjukvården i Örebro att bryta loss det goda samarbete som finns med Värmland, säger oppositionsrådet i regionen Ola Karlsson (M).

I Örebro län är man politiskt väldigt överens i kritiken mot förslaget och vikten av att få vara i samma region som Värmland.

Inte bara sjukvård

Det är inte bara sjukvården som påverkas. Satsningen på bättre tågtrafik Stockholm-Oslo drivs gemensamt av Värmland och Örebro län. Flera statliga myndigheter, som Arbetsförmedlingen och Polisen, har valt egna regionindelningar där båda länen ingår.

– Värmland och Västmanland är de vi har mest samarbete med och tyvärr känner vi att vi är förlorare. Därför är det viktigt att vi får gehör i de här frågorna, säger Forsberg-Fransson.

I synen på hur man ska gå vidare och på storregioner i sig skiljer sig däremot synen stort mellan Forsberg-Fransson och Karlsson.

– Jag tror på större regioner och ska det här göras är det bra att man inte drar på det för länge, säger Forsberg-Fransson.

Nödvändigt i framtiden

Forsberg-Fransson menar att färre och större län är nödvändigt för att Sverige i framtiden ska klara stora investeringar i kollektivtrafik och sjukvård och hävda sig i en global konkurrens.

Moderaterna i Örebro län ser däremot väldigt små fördelar med storregioner men vill vara med och påverka om de blir verklighet.

– Jag kommer att försöka förhindra och fördröja det här så att det inte kan ske till 2019. Det här vore direkt skadligt för sjukvården i vårt län och påverkar också jobb i Värmland, säger Ola Karlsson.

Karlsson menar också att det blir svårt för utredarna att lägga fram sitt förslag om inte de flesta län är överens.

Förutom Forsberg-Fransson och Karlsson deltog även Hallsbergs kommunalråd Andreas Svahn (S) och regiondirektör Rickard Simonsson i länsdelegationen. Ett nytt möte med Indelningskommittén ska hållas i maj.

Delegationen från Örebro län träffade den så kallade Indelningskommittén, Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C), som utrett Sveriges framtida indelning i storlän på regeringens uppdrag.

Resultatet av utredningen som presenterades i mars togs inte väl emot i Örebro län eftersom Värmland hamnade utanför och placerades tillsammans med Västra Götaland.

– Det finns en ganska stor förståelse för oron i Örebro län kring vår hälso- och sjukvård och de delar vi under flera år byggt upp både själva och tillsammans med Värmland, säger Forsberg-Fransson efter mötet med utredarna.

Inga ändringar

Samtidigt har utredarna gjort väldigt klart att de tänker lägga fram sin kartbild för regeringen utan några ändringar.

– Det tycker jag är oacceptabelt. Det är närmast en katastrof för sjukvården i Örebro att bryta loss det goda samarbete som finns med Värmland, säger oppositionsrådet i regionen Ola Karlsson (M).

I Örebro län är man politiskt väldigt överens i kritiken mot förslaget och vikten av att få vara i samma region som Värmland.

Inte bara sjukvård

Det är inte bara sjukvården som påverkas. Satsningen på bättre tågtrafik Stockholm-Oslo drivs gemensamt av Värmland och Örebro län. Flera statliga myndigheter, som Arbetsförmedlingen och Polisen, har valt egna regionindelningar där båda länen ingår.

– Värmland och Västmanland är de vi har mest samarbete med och tyvärr känner vi att vi är förlorare. Därför är det viktigt att vi får gehör i de här frågorna, säger Forsberg-Fransson.

I synen på hur man ska gå vidare och på storregioner i sig skiljer sig däremot synen stort mellan Forsberg-Fransson och Karlsson.

– Jag tror på större regioner och ska det här göras är det bra att man inte drar på det för länge, säger Forsberg-Fransson.

Nödvändigt i framtiden

Forsberg-Fransson menar att färre och större län är nödvändigt för att Sverige i framtiden ska klara stora investeringar i kollektivtrafik och sjukvård och hävda sig i en global konkurrens.

Moderaterna i Örebro län ser däremot väldigt små fördelar med storregioner men vill vara med och påverka om de blir verklighet.

– Jag kommer att försöka förhindra och fördröja det här så att det inte kan ske till 2019. Det här vore direkt skadligt för sjukvården i vårt län och påverkar också jobb i Värmland, säger Ola Karlsson.

Karlsson menar också att det blir svårt för utredarna att lägga fram sitt förslag om inte de flesta län är överens.

Förutom Forsberg-Fransson och Karlsson deltog även Hallsbergs kommunalråd Andreas Svahn (S) och regiondirektör Rickard Simonsson i länsdelegationen. Ett nytt möte med Indelningskommittén ska hållas i maj.