2016-04-07 06:00

2016-04-07 08:21

Bättre ekonomi än budgeterat för kommunen

DEGERFORS: Avstämning efter första kvartalet

Det ekonomiska resultatet för Degerfors kommuns del är budgeterat till plus 7,4 miljoner kronor. Men det kan hamna på plus 10 miljoner, enligt månadsuppföljningen per sista mars.

Skatteunderlagsprognosen är 2,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Av den anledningen kan årets budgeterade resultat hamna på 10 miljoner kronor för kommunens del.

Av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har beslut fattats om 3 miljoner, av totalt 4,2 miljoner kronor. Den största posten är kultur- och utbildningsnämndens begäran om 2,2 miljoner kronor till ökade kostnader för interkommunala ersättningar.

En felräkning avseende ramen för gymnasienämnden innebär att det behövs ytterligare 400 000 kronor. Men diskussioner pågår inom länet angående debitering av interkommunala ersättningar och bedömningen är att den största delen kanske kan täckas av det man lagt för mycket till dessa ersättningar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är på nästan 25 miljoner kronor men i den summan ingår inte ombudgeteringar från 2015. Om de begärda ombudgeteringarna, alltså för investeringar som inte hanns med i fjol, beviljas så ligger investeringsbudgeten på nästan 41 miljoner kronor.

Av det har hittills en miljon använts, bland annat till medicintekniska produkter inom socialnämnden och till ombyggnad av boendet för flyktingbarn på Odelbergsvägen.

Kommunens likviditet är onödigt hög, enligt kommunledningen, den ligger på 35 miljoner kronor vilket nu i april kommer justeras med amortering av lån på 10 miljoner kronor. Den aktuella låneskulden kommer därefter ligga på ungefär 186 miljoner kronor.

Skatteunderlagsprognosen är 2,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Av den anledningen kan årets budgeterade resultat hamna på 10 miljoner kronor för kommunens del.

Av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader har beslut fattats om 3 miljoner, av totalt 4,2 miljoner kronor. Den största posten är kultur- och utbildningsnämndens begäran om 2,2 miljoner kronor till ökade kostnader för interkommunala ersättningar.

En felräkning avseende ramen för gymnasienämnden innebär att det behövs ytterligare 400 000 kronor. Men diskussioner pågår inom länet angående debitering av interkommunala ersättningar och bedömningen är att den största delen kanske kan täckas av det man lagt för mycket till dessa ersättningar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är på nästan 25 miljoner kronor men i den summan ingår inte ombudgeteringar från 2015. Om de begärda ombudgeteringarna, alltså för investeringar som inte hanns med i fjol, beviljas så ligger investeringsbudgeten på nästan 41 miljoner kronor.

Av det har hittills en miljon använts, bland annat till medicintekniska produkter inom socialnämnden och till ombyggnad av boendet för flyktingbarn på Odelbergsvägen.

Kommunens likviditet är onödigt hög, enligt kommunledningen, den ligger på 35 miljoner kronor vilket nu i april kommer justeras med amortering av lån på 10 miljoner kronor. Den aktuella låneskulden kommer därefter ligga på ungefär 186 miljoner kronor.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.