2016-04-06 06:00

2016-04-06 06:00

Plus i kassan och invånarantal

DEGERFORS: Positivt bokslut även för kommunens del

Inte bara de kommunala bolagen går bra. Även bokslutet för Degerfors kommun hamnar på plus, med ungefär lika mycket som sparbetinget som fanns under första halvan av 2015.

Sparbetinget på 900 000 kronor vändes till ett annat läge inför beslutet om budgetramarna, som togs i juni. Då kunde i stället ytterligare 9,7 miljoner kronor anslås till nämnderna och årets resultat hamnade ändå på nästan plus 800 000 kronor.

Som vi nämnde i en artikel tidigare i veckan så har en rad investeringar och åtgärder gjorts i kommunen under det gångna året, bland dem kan nämnas; exploatering av Västra Möckelnstranden där bland annat anläggande av cykelväg till Karlskoga ingår, ny förskoleavdelning, ny fjärrvärmepanna och ny brandstation. Idrottsarenan Stora Valla övergick i kommunal ägo där förbättringar med bland annat dräneringar av A-planen gjordes under året.

Arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare inrättades liksom särskild undervisningsgrupp för elever med behov av särskilt stöd och det genom pengar från den sociala investeringsfonden, som inrättades ett par år tidigare. När hänsyn tagits till det och till realisationsförlusten av en fastighetsförsäljning, så hamnar det justerade resultatet på 4,7 miljoner kronor.

Kommunen har under året sålt en del fastigheter, gamla badhuset och brandstationen samt lärarbostaden i Svartå och laboratoriet. Man har sedan köpt disponentvillan på Liavägen, som boende för ensamkommande flyktingbarn.

Positiv var också befolkningssiffrorna. Inför år 2015 budgeterade kommunen med en befolkningsminskning på 30 personer, men det blev i stället en ökning med tolv personer så det vid ingången av år 2016 var ett invånarantal på 9 543 personer.

Nettoinflyttningen, då man ställt in- och utflyttade mot varann, var plus 70 personer vilket till stor del kommer sig av flyktingmottagande.

Under året startades 24 företag i kommunen.

Smolket i glädjebägaren är att ett av de övergripande målen i kommunen inte uppnås, att alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga att söka nationellt program i gymnasiet. Om det kan ni läsa i en kommande artikel i veckan.

Sparbetinget på 900 000 kronor vändes till ett annat läge inför beslutet om budgetramarna, som togs i juni. Då kunde i stället ytterligare 9,7 miljoner kronor anslås till nämnderna och årets resultat hamnade ändå på nästan plus 800 000 kronor.

Som vi nämnde i en artikel tidigare i veckan så har en rad investeringar och åtgärder gjorts i kommunen under det gångna året, bland dem kan nämnas; exploatering av Västra Möckelnstranden där bland annat anläggande av cykelväg till Karlskoga ingår, ny förskoleavdelning, ny fjärrvärmepanna och ny brandstation. Idrottsarenan Stora Valla övergick i kommunal ägo där förbättringar med bland annat dräneringar av A-planen gjordes under året.

Arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare inrättades liksom särskild undervisningsgrupp för elever med behov av särskilt stöd och det genom pengar från den sociala investeringsfonden, som inrättades ett par år tidigare. När hänsyn tagits till det och till realisationsförlusten av en fastighetsförsäljning, så hamnar det justerade resultatet på 4,7 miljoner kronor.

Kommunen har under året sålt en del fastigheter, gamla badhuset och brandstationen samt lärarbostaden i Svartå och laboratoriet. Man har sedan köpt disponentvillan på Liavägen, som boende för ensamkommande flyktingbarn.

Positiv var också befolkningssiffrorna. Inför år 2015 budgeterade kommunen med en befolkningsminskning på 30 personer, men det blev i stället en ökning med tolv personer så det vid ingången av år 2016 var ett invånarantal på 9 543 personer.

Nettoinflyttningen, då man ställt in- och utflyttade mot varann, var plus 70 personer vilket till stor del kommer sig av flyktingmottagande.

Under året startades 24 företag i kommunen.

Smolket i glädjebägaren är att ett av de övergripande målen i kommunen inte uppnås, att alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga att söka nationellt program i gymnasiet. Om det kan ni läsa i en kommande artikel i veckan.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.