2016-04-06 13:40

2016-04-06 13:40

Beslut om förlossningen flyttas till Göteborg

KARLSKOGA: Förvaltningsrätten granskar sommarstängningen på Karlskoga lasarett

Överklagandet av beslutet om sommarstängt på förlossningen i Karlskoga kommer att avgöras av förvaltningsrätten i Göteborg. Ett första beslut om eventuell inhibition kommer inom några dagar.

Vänsterpartisten Ingvar Erikssons överklagande av beslutet om sommarstängning av Avdelning Q på Karlskoga lasarett har flyttats till förvaltningsrätten i Göteborg. Enligt Eriksson har förvaltningsrätten i Karlstad anmält jäv.

Eriksson, som lämnade in överklagandet som privatperson, menar att beslutet borde ha fattats av politiker och inte tjänstemän. Han hänvisar till kommunallagen som anger att beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får delegeras till en tjänsteman.

I överklagandet begär Eriksson att förvaltningsrätten inhiberar beslutet om sommarstängning, det vill säga upphäver det tillfälligt i väntan på det juridiska avgörandet.

De närmaste dagarna

Förvaltningsrätten i Göteborg hade på onsdagen inte utsett någon handläggare för ärendet men meddelar att beslut om inhibition förmodligen fattas inom de närmaste dagarna. Ett slutgiltigt beslut ligger längre fram i tiden.

Region Örebro län har genom en tjänsteman yttrat sig om överklagandet där det bland annat framhålls att samordning av verksamheter under sommarperioden är vanligt och att beslutet om sommarstängning fattats av en områdeschef med delegation från regionstyrelsen.

Regionen anser inte att beslutet strider mot kommunallagen eftersom stängningen är en tillfällig organisationsförändring under nio veckor och att gällande mål, inriktning, omfattning och kvalitet bibehålls.

Vänsterpartisten Ingvar Erikssons överklagande av beslutet om sommarstängning av Avdelning Q på Karlskoga lasarett har flyttats till förvaltningsrätten i Göteborg. Enligt Eriksson har förvaltningsrätten i Karlstad anmält jäv.

Eriksson, som lämnade in överklagandet som privatperson, menar att beslutet borde ha fattats av politiker och inte tjänstemän. Han hänvisar till kommunallagen som anger att beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte får delegeras till en tjänsteman.

I överklagandet begär Eriksson att förvaltningsrätten inhiberar beslutet om sommarstängning, det vill säga upphäver det tillfälligt i väntan på det juridiska avgörandet.

De närmaste dagarna

Förvaltningsrätten i Göteborg hade på onsdagen inte utsett någon handläggare för ärendet men meddelar att beslut om inhibition förmodligen fattas inom de närmaste dagarna. Ett slutgiltigt beslut ligger längre fram i tiden.

Region Örebro län har genom en tjänsteman yttrat sig om överklagandet där det bland annat framhålls att samordning av verksamheter under sommarperioden är vanligt och att beslutet om sommarstängning fattats av en områdeschef med delegation från regionstyrelsen.

Regionen anser inte att beslutet strider mot kommunallagen eftersom stängningen är en tillfällig organisationsförändring under nio veckor och att gällande mål, inriktning, omfattning och kvalitet bibehålls.