2016-04-05 19:28

2016-04-05 19:29

Vill bygga högt hotell

KARLSKOGA: Stora planer för framtiden vid Grönfeltsudden

Ett 15 våningar högt hotell i Grönfeltsviken. Det kan bli verklighet om ägarna av Grönfeltsgården får som de vill.

Vi har tidigare skrivit om att Grönfeltsgården Fastigheter har rätt att bygga i viken vid Grönfeltsudden. Nu har ägarna Georg Svensson, Peter Norman och Ulf Hjelm presenterat planer på att bygga ett upp till 15 våningar högt hotell där.

Kruxet är att nuvarande detaljplan inte tillåter en byggnad av den typ som man tänkt sig. Därför har man skickat in en ansökan om planbesked med förhoppningen att kommunen ska gå på deras linje och ändra detaljplanen i området.

Tidigare har man begärt ett tillfälligt bygglov på fem år för en huskropp med 24 hotellrum. Där har man inte hunnit få besked från kommunen ännu. Om man får klartecken är tanken att den tillfälliga byggnaden ska täcka behovet av hotellrum tills det höga hotellet är färdigbyggt.

Modern stil

Den tillfälliga hotellbyggnaden ska byggas i gammal stil för smälta in så bra som möjligt i omgivningen, men om man får bygga höghuset blir det i modern stil.

Bakgrunden till byggplanerna är Karlskogas brist på hotellrum, som blev akut när Karlskoga hotell blev flyktingboende.

– Företagen i Karlskoga har jätteproblem att husera sina gäster och tvingas inkvartera dem i andra städer, säger Georg Svensson.

Att det är brist på hotellrum i Karlskoga håller kommunens samhällsplaneringschef Bosse Björk med om.

– Det har försvunnit väldigt många hotellrum och det är inte bra för Karlskoga, säger han.

Han tror att en del kommer att tycka att planerna på ett höghus är en superspännande idé som kommer att leda till att Karlskoga får ett nytt landmärke, medan andra kommer att tycka att en byggnad av den typen inte alls passar in i området.

– Det är en diskussion som kommer att ta vid nu. Det blir spännande, säger Bosse Björk.

Vi har tidigare skrivit om att Grönfeltsgården Fastigheter har rätt att bygga i viken vid Grönfeltsudden. Nu har ägarna Georg Svensson, Peter Norman och Ulf Hjelm presenterat planer på att bygga ett upp till 15 våningar högt hotell där.

Kruxet är att nuvarande detaljplan inte tillåter en byggnad av den typ som man tänkt sig. Därför har man skickat in en ansökan om planbesked med förhoppningen att kommunen ska gå på deras linje och ändra detaljplanen i området.

Tidigare har man begärt ett tillfälligt bygglov på fem år för en huskropp med 24 hotellrum. Där har man inte hunnit få besked från kommunen ännu. Om man får klartecken är tanken att den tillfälliga byggnaden ska täcka behovet av hotellrum tills det höga hotellet är färdigbyggt.

Modern stil

Den tillfälliga hotellbyggnaden ska byggas i gammal stil för smälta in så bra som möjligt i omgivningen, men om man får bygga höghuset blir det i modern stil.

Bakgrunden till byggplanerna är Karlskogas brist på hotellrum, som blev akut när Karlskoga hotell blev flyktingboende.

– Företagen i Karlskoga har jätteproblem att husera sina gäster och tvingas inkvartera dem i andra städer, säger Georg Svensson.

Att det är brist på hotellrum i Karlskoga håller kommunens samhällsplaneringschef Bosse Björk med om.

– Det har försvunnit väldigt många hotellrum och det är inte bra för Karlskoga, säger han.

Han tror att en del kommer att tycka att planerna på ett höghus är en superspännande idé som kommer att leda till att Karlskoga får ett nytt landmärke, medan andra kommer att tycka att en byggnad av den typen inte alls passar in i området.

– Det är en diskussion som kommer att ta vid nu. Det blir spännande, säger Bosse Björk.