2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Två förbättringsområden

DEGERFORS: Efter internkontroll i KUN

Semesterlöneskuld och klagomålshantering, två områden som ingått i kultur- och utbildningsnämndens internkontroll jobbar man nu vidare med.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade nyligen att förvaltningen ska jobba vidare med att få ned semesterlöneskulden. Ett sätt är att bereda möjlighet för de anställda att ta ut semester i större utsträckning.

Klagomålshantering

Vad gäller klagomålshanteringen finns rutiner för det, men samtidigt funderingar kring vad klagomål är, skillnader mellan en synpunkt och ett klagomål och rutiner för det som framförs muntligt på gatan.

Diskussioner har förts kring huruvida man ska vägleda allmänheten att själva gå in och anmäla via kommunens hemsida, eller att politiker eller tjänstemän för in det man tagit emot muntligt ute på gatan med risk för att det blir fel.

Ärendena diarieförs, men då de kommer in fel väg återkopplas de kanske inte alltid till berörd nämnd även om alla ärenden besvarats.

Egna ord

– Det är viktigt att det blir klagandens egna ord och det finns en enkel ingång på hemsidan till klagomålshanteringen, säger förvaltningschef Anna-Lena Sandell.

– Det är dessutom bra om missförhållanden kommer fram, så de inte bara ligger och pyser och exploderar till slut, säger nämndordförande Peter Pedersen (V).

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade nyligen att förvaltningen ska jobba vidare med att få ned semesterlöneskulden. Ett sätt är att bereda möjlighet för de anställda att ta ut semester i större utsträckning.

Klagomålshantering

Vad gäller klagomålshanteringen finns rutiner för det, men samtidigt funderingar kring vad klagomål är, skillnader mellan en synpunkt och ett klagomål och rutiner för det som framförs muntligt på gatan.

Diskussioner har förts kring huruvida man ska vägleda allmänheten att själva gå in och anmäla via kommunens hemsida, eller att politiker eller tjänstemän för in det man tagit emot muntligt ute på gatan med risk för att det blir fel.

Ärendena diarieförs, men då de kommer in fel väg återkopplas de kanske inte alltid till berörd nämnd även om alla ärenden besvarats.

Egna ord

– Det är viktigt att det blir klagandens egna ord och det finns en enkel ingång på hemsidan till klagomålshanteringen, säger förvaltningschef Anna-Lena Sandell.

– Det är dessutom bra om missförhållanden kommer fram, så de inte bara ligger och pyser och exploderar till slut, säger nämndordförande Peter Pedersen (V).