2016-04-05 06:00

2016-04-05 06:00

Risk för gräsbrand

KARLSKOGA: "Jag tycker inte att man ska elda över huvud taget"

Fjolårsgräset är torrt och det finns risk att den som vårstädar i trädgården eldar upp mer än vad som var tänkt. Till helgen ökar dessutom risken för gräsbrand.

Med våren på intåg är det många som vill snygga till trädgården. Att elda upp ris och gräs är dock inte den bästa lösningen. Trots att det är blött i marken är fjolårsgräset torrt och lättantändligt.

– Vi har redan haft några gräsbränder, inget större dock. Men det är en period nu på våren som det brukar bli en del, säger Peter Backman, räddningschef på Bergslagens räddningstjänst.

Större risk

Enligt SMHI:s prognos är risken för gräsbrand liten till måttlig i regionen för närvarande. Mot slutet av veckan ska det dock bli torrare och på lördagen beräknas risken för gräsbrand vara stor.

– När man eldar upp trädgårdsavfall kan det då hända att elden sprider sig till fastigheten. Om det dessutom blåser och man eldar i uppförsbacke så sprider sig elden ännu snabbare, säger Backman.

Han berättar att räddningstjänsten får ett antal sådana larm per år, där just riseldning orsakat brand i hus.

– Det blir oerhört stora skador. Det går så fort att man inte hinner med att stoppa. Jag tycker inte att man ska elda över huvud taget.

Som alternativ finns kompostering eller Mosseruds avfallsstation. Två gånger om året hämtar dessutom Kemab trädgårdsavfallet gratis, en gång på våren och en gång på hösten. Man kan också beställa hämtning.

I flera kommuner råder ett generellt eldningsförbud, så är dock inte fallet i vare sig Karlskoga eller Degerfors. Detta är något som bör övervägas, anser Peter Backman.

– Det handlar inte bara om brandsäkerhet. Det är inte särskilt trevligt heller, det lukar ju inte gott. Och det är en hel del som lider av röken också.

Mycket vatten

Om man ändå vill elda upp trädgårdsavfallet finns en rad säkerhetsåtgärder att ha i åtanke. Det viktigaste är att hålla koll på värdet, att det inte blåser.

– Sen ska man helst elda i en tunna och ha riktigt med vatten i närheten, gärna vattna runt området innan också, säger Backman.

Om man eldar oklippt fjolårsgräs i en slänt ska man börja uppifrån och elda neråt, då minskar spridningsrisken. Det är också viktigt att hälla på ordentligt med vatten när man är klar samt att kontrollera att elden är släckt efter några timmar. Tänk även på att visa hänsyn till grannarna.

Med våren på intåg är det många som vill snygga till trädgården. Att elda upp ris och gräs är dock inte den bästa lösningen. Trots att det är blött i marken är fjolårsgräset torrt och lättantändligt.

– Vi har redan haft några gräsbränder, inget större dock. Men det är en period nu på våren som det brukar bli en del, säger Peter Backman, räddningschef på Bergslagens räddningstjänst.

Större risk

Enligt SMHI:s prognos är risken för gräsbrand liten till måttlig i regionen för närvarande. Mot slutet av veckan ska det dock bli torrare och på lördagen beräknas risken för gräsbrand vara stor.

– När man eldar upp trädgårdsavfall kan det då hända att elden sprider sig till fastigheten. Om det dessutom blåser och man eldar i uppförsbacke så sprider sig elden ännu snabbare, säger Backman.

Han berättar att räddningstjänsten får ett antal sådana larm per år, där just riseldning orsakat brand i hus.

– Det blir oerhört stora skador. Det går så fort att man inte hinner med att stoppa. Jag tycker inte att man ska elda över huvud taget.

Som alternativ finns kompostering eller Mosseruds avfallsstation. Två gånger om året hämtar dessutom Kemab trädgårdsavfallet gratis, en gång på våren och en gång på hösten. Man kan också beställa hämtning.

I flera kommuner råder ett generellt eldningsförbud, så är dock inte fallet i vare sig Karlskoga eller Degerfors. Detta är något som bör övervägas, anser Peter Backman.

– Det handlar inte bara om brandsäkerhet. Det är inte särskilt trevligt heller, det lukar ju inte gott. Och det är en hel del som lider av röken också.

Mycket vatten

Om man ändå vill elda upp trädgårdsavfallet finns en rad säkerhetsåtgärder att ha i åtanke. Det viktigaste är att hålla koll på värdet, att det inte blåser.

– Sen ska man helst elda i en tunna och ha riktigt med vatten i närheten, gärna vattna runt området innan också, säger Backman.

Om man eldar oklippt fjolårsgräs i en slänt ska man börja uppifrån och elda neråt, då minskar spridningsrisken. Det är också viktigt att hälla på ordentligt med vatten när man är klar samt att kontrollera att elden är släckt efter några timmar. Tänk även på att visa hänsyn till grannarna.