2016-04-04 16:41

2016-04-04 16:41

Kan ta över bussarna

ÖREBRO LÄN: Regionen utreder alternativa driftsformer för kollektivtrafiken

Det finns flera problem med Länstrafikens upphandling av kollektivtrafik där olika operatörer har hand om allt från fordon till trafikledning. Nu ska alternativa driftformer utredas där trafik i egen regi finns med bland alternativen.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län och nämnden för samhällsbyggnad har beslutat att genomföra en bred utredning som kan leda till att Länstrafiken tar tillbaka hela eller delar av verksamheten i egen regi.

Det finns flera problem med det nuvarande systemet med upphandling och det har visat sig att mindre och lokala företag har svårt att delta i anbudsgivningen.

– Trots att vi delat upphandlingarna i olika områden så märks det att de små har svårt att lägga bud, säger nämndens ordförande Mats Gunnarsson (MP).

Tre operatörer

I dag har tre operatörer avtal för den allmänna kollektivtrafiken i Örebro län och inget företag är lokalt. Det finns även en tendens att färre företag deltar i upphandlingen vilket kan sätta konkurrensen ur spel och öka kostnaderna. En situation som redan uppstått i Jämtland.

De upphandlingar som genomförs med fem till tio års mellanrum tar lång tid och överklagas ofta.

Det finns andra nackdelar med det nuvarande systemet.

Viten räcker inte

Trots kvalitetskrav i avtalen förekommer brister som återkommer eller inte åtgärdas under lång tid. Allt från förarnas bemötande till fordonens skick.

Det har visat sig att de viten som Länstrafiken kan ta ut från operatörerna vid brister inte är tillräckliga för att ge önskad effekt.

Upphandlingarna leder även till otrygghet för personalen. Vissa får ny anställning när operatörerna byts ut medan andra sägs upp eller får provanställning trots lång erfarenhet.

Enligt Gunnarsson tillåter inte lagen att de ställer krav på att överta personalen vid upphandling.

Äga fordonen

De alternativ som utredningen kan komma fram till är, förutom att fortsätta som i dag fast med bättre upphandling, allt från att ta över helt i egen regi till att äga fordon och leja bort driften.

– Så gör vi med tågen i dag. Vi äger fordonen medan operatörerna sköter trafiken. Det skulle vi kunna göra med bussarna också, säger Gunnarsson.

Ytterligare ett alternativ är att teckna ramavtal utan garantier på omfattning som sedan avropas vid behov. Det kan underlätta för lokala företag att få avtal.

Tittar på Västmanland

Ett sådant system används i Västmanland som är ett av de län där kollektivtrafiken bedrivs i egen regi. Bland exemplen på alternativa driftformer nämns också en möjlig samverkan med Västerås Lokaltrafik AB som är helägt av landstinget i Västmanland.

Utredningen ska vara klar till juni 2016.

Länstrafiken är en del av Region Örebro län och nämnden för samhällsbyggnad har beslutat att genomföra en bred utredning som kan leda till att Länstrafiken tar tillbaka hela eller delar av verksamheten i egen regi.

Det finns flera problem med det nuvarande systemet med upphandling och det har visat sig att mindre och lokala företag har svårt att delta i anbudsgivningen.

– Trots att vi delat upphandlingarna i olika områden så märks det att de små har svårt att lägga bud, säger nämndens ordförande Mats Gunnarsson (MP).

Tre operatörer

I dag har tre operatörer avtal för den allmänna kollektivtrafiken i Örebro län och inget företag är lokalt. Det finns även en tendens att färre företag deltar i upphandlingen vilket kan sätta konkurrensen ur spel och öka kostnaderna. En situation som redan uppstått i Jämtland.

De upphandlingar som genomförs med fem till tio års mellanrum tar lång tid och överklagas ofta.

Det finns andra nackdelar med det nuvarande systemet.

Viten räcker inte

Trots kvalitetskrav i avtalen förekommer brister som återkommer eller inte åtgärdas under lång tid. Allt från förarnas bemötande till fordonens skick.

Det har visat sig att de viten som Länstrafiken kan ta ut från operatörerna vid brister inte är tillräckliga för att ge önskad effekt.

Upphandlingarna leder även till otrygghet för personalen. Vissa får ny anställning när operatörerna byts ut medan andra sägs upp eller får provanställning trots lång erfarenhet.

Enligt Gunnarsson tillåter inte lagen att de ställer krav på att överta personalen vid upphandling.

Äga fordonen

De alternativ som utredningen kan komma fram till är, förutom att fortsätta som i dag fast med bättre upphandling, allt från att ta över helt i egen regi till att äga fordon och leja bort driften.

– Så gör vi med tågen i dag. Vi äger fordonen medan operatörerna sköter trafiken. Det skulle vi kunna göra med bussarna också, säger Gunnarsson.

Ytterligare ett alternativ är att teckna ramavtal utan garantier på omfattning som sedan avropas vid behov. Det kan underlätta för lokala företag att få avtal.

Tittar på Västmanland

Ett sådant system används i Västmanland som är ett av de län där kollektivtrafiken bedrivs i egen regi. Bland exemplen på alternativa driftformer nämns också en möjlig samverkan med Västerås Lokaltrafik AB som är helägt av landstinget i Västmanland.

Utredningen ska vara klar till juni 2016.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.