2016-04-02 06:00

2016-04-02 06:00

Snart beslut om tågsatsning i regionen

DEGERFORS: Värmland hoppas få med Örebro "på tåget"

Nu i april beslutas det om eventuellt åtta dubbelturer med tåg mellan Karlstad och Örebro, via Degerfors och Kristinehamn, samt lika många dubbelturer Karlstad-Oslo. Kollektivtrafiknämnden i Värmland är positiva.

Som vi berättade i januari vill Värmlandstrafik utöka tågtrafiken i regionen med åtta dubbelturer, mot dagens tre, mellan såväl Karlstad-Örebro som Karlstad-Oslo.

Nyligen gick kollektivtrafiknämnden i Region Värmland till beslut, de stod enade ifråga om att gå på förslaget som ska träda i kraft från och med tidtabellskiftet i december.

Man ska som bekant inte ropa hej förrän man är över bäcken. Först i april sammanträder regionfullmäktige i Värmland och beslutar om nytt trafikförsörjningsprogram för kommande fem år.

Men Ann-Katrin Järåsen, S-ledamot i kollektivtrafiknämnden Region Värmland, är glad över att första steget i alla fall är taget.

– Inte minst för oss i Torsby så är åtta dubbelturer jättebra, det stärker hela Värmland och man ska även satsa på Fryksdalsbanan och det höjer ju status för banan framöver. Vi är väldigt glada över att resten av Värmland ställer upp, säger Järåsen i en kommentar.

Utökning

Peter Wretman, chef för kollektivtrafikenheten Region Värmland, berättar om förslaget till trafikförsörjningsprogram som nu är under politisk behandling, för beslut i regionfullmäktige 29 april.

– Vi föreslår en utökning av interregionala trafiken mellan Karlstad och Örebro men samtidigt förutsätter det att Örebro är med och satsar. Så är det i dag, ett samarbete där vi fördelar kostnaderna, säger Wretman och fortsätter:

– Det här förslaget är en fortsättning och utveckling till förmån för våra regioners utveckling och invånarnas möjligheter att röra sig, inte minst arbets- och studiependlingen. Pendlingen Örebro-Värmland är, enligt SCB, en av de stora angränsande regionerna som det är interregional pendling. Ju bättre utbud man har desto fler kommer åka tåg, som är bra för miljön.

– Så vi är angelägna om att Örebroarna är med för kommunikationerna är en viktig del för tillväxten och samarbetet mellan regionerna.

För Värmlands del ligger finansieringen på 30 miljoner, men i det ingår också satsningen på Fryksdalsbanan.

Sören Hedberg, kollektivtrafikansvarig i Degerfors kommun ser det också som oerhört viktigt med utökad trafik mellan Karlstad och Örebro.

– Det finns sån potential, både arbets- och studiependling och även till mellanliggande orter längs banan. Dessutom fick vi en kraftig försämring när SJ körde sina Oslotåg, som innebar att de tog bort tre stopp i Degerfors och Kristinehamn, säger Hedberg.

Funderar

Enligt Fredrik Eliassson, ansvarig för långsiktig kollektivtrafikplanering Region Örebro, ska frågan upp i nämnden för samhällsbyggnad nu i april.

– Politiken funderar över hur de ska ta ställning till det, man är inte färdig över hur man ska besluta i frågan. Tåglinjen finansieras av landsting och kommuner i Värmlands län, men om tågen även ska gå till Örebro måste det också finansieras i Örebro. Så det är en prioriteringsfråga för nämnden nu, säger han.

Frågan går sen till regionstyrelsen, som sammanträder den 12 april.

Som vi berättade i januari vill Värmlandstrafik utöka tågtrafiken i regionen med åtta dubbelturer, mot dagens tre, mellan såväl Karlstad-Örebro som Karlstad-Oslo.

Nyligen gick kollektivtrafiknämnden i Region Värmland till beslut, de stod enade ifråga om att gå på förslaget som ska träda i kraft från och med tidtabellskiftet i december.

Man ska som bekant inte ropa hej förrän man är över bäcken. Först i april sammanträder regionfullmäktige i Värmland och beslutar om nytt trafikförsörjningsprogram för kommande fem år.

Men Ann-Katrin Järåsen, S-ledamot i kollektivtrafiknämnden Region Värmland, är glad över att första steget i alla fall är taget.

– Inte minst för oss i Torsby så är åtta dubbelturer jättebra, det stärker hela Värmland och man ska även satsa på Fryksdalsbanan och det höjer ju status för banan framöver. Vi är väldigt glada över att resten av Värmland ställer upp, säger Järåsen i en kommentar.

Utökning

Peter Wretman, chef för kollektivtrafikenheten Region Värmland, berättar om förslaget till trafikförsörjningsprogram som nu är under politisk behandling, för beslut i regionfullmäktige 29 april.

– Vi föreslår en utökning av interregionala trafiken mellan Karlstad och Örebro men samtidigt förutsätter det att Örebro är med och satsar. Så är det i dag, ett samarbete där vi fördelar kostnaderna, säger Wretman och fortsätter:

– Det här förslaget är en fortsättning och utveckling till förmån för våra regioners utveckling och invånarnas möjligheter att röra sig, inte minst arbets- och studiependlingen. Pendlingen Örebro-Värmland är, enligt SCB, en av de stora angränsande regionerna som det är interregional pendling. Ju bättre utbud man har desto fler kommer åka tåg, som är bra för miljön.

– Så vi är angelägna om att Örebroarna är med för kommunikationerna är en viktig del för tillväxten och samarbetet mellan regionerna.

För Värmlands del ligger finansieringen på 30 miljoner, men i det ingår också satsningen på Fryksdalsbanan.

Sören Hedberg, kollektivtrafikansvarig i Degerfors kommun ser det också som oerhört viktigt med utökad trafik mellan Karlstad och Örebro.

– Det finns sån potential, både arbets- och studiependling och även till mellanliggande orter längs banan. Dessutom fick vi en kraftig försämring när SJ körde sina Oslotåg, som innebar att de tog bort tre stopp i Degerfors och Kristinehamn, säger Hedberg.

Funderar

Enligt Fredrik Eliassson, ansvarig för långsiktig kollektivtrafikplanering Region Örebro, ska frågan upp i nämnden för samhällsbyggnad nu i april.

– Politiken funderar över hur de ska ta ställning till det, man är inte färdig över hur man ska besluta i frågan. Tåglinjen finansieras av landsting och kommuner i Värmlands län, men om tågen även ska gå till Örebro måste det också finansieras i Örebro. Så det är en prioriteringsfråga för nämnden nu, säger han.

Frågan går sen till regionstyrelsen, som sammanträder den 12 april.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.