2016-04-02 06:00

2016-04-02 06:00

Ser grönt på framtiden

KARLSKOGA: Monterar cirka 500 kvadratmeter med solceller på äldreboende

På Skrantahöjdens vårdboende håller Karlskogahem på att montera femhundra kvadratmeter solceller på taket.

När fastigheterna skulle renoveras till äldreboende för några år sedan så tänkte man på solceller. Taket som tidigare var platt byggdes med en lutning som skulle gynna solceller i framtiden. Nu har det gått några år sedan renoveringen och nu är arbetet på gång.

– Det här är ett led i vårt arbete att försöka få ner vår egen energiförbrukning och ur miljöaspekt känner vi att det här känns rätt, säger Anders Zetterblad.

Statliga bidrag

Karlskogahem sökte även statliga bidrag för att bygga solceller.

– Orsaken att vi drog i gång nu är att vi fick besked om att nu var det vår tur att få bidrag. Det är många som har sökt. Det är lite kö för att komma åt de här pengarna, men nu var det vår tur.

Det kommer bli cirka 500 kvadratmeter när de är klara så det är en stor anläggning i Karlskogamått.

– Det här kommer att bli Karlskogas största solcellsanläggning och om man överför det här till småhus så kommer energin att räcka till tio småhus.

Tar några år

Men det tar några år innan solcellerna bli lönsamma.

– Hela anläggningen ska vara betald om max tio år. Men det beror mycket på elpriset eftersom det är el vi producerar. Så ju dyrare elen blir desto mer tjänar vi på att producera egen el.

Han tycker inte att det är riskabelt att gör så här stora investeringar.

– Nej, det här är en jättebra affär. Livslängden på solcellerna är på cirka 30 år. Så efter tio år så är det en ren vinst.

Beroende på elpris

Produktionen kommer vara ungefär 20 000 kilowattimmar.

– Sedan är det beroende på elpriset. Men runt 200 000 kronor per år tror jag att vi kommer att spara.

Skrantahöjdens vårdboende är lite som ett provprojekt.

– Det är inte omöjligt att det blir fler. Det här är ett projekt som vi lär oss av, drar lite erfarenheter från. Men faller det här väl ut så visst kan vi tänka oss att fortsätta, säger Anders Zetterblad.

När fastigheterna skulle renoveras till äldreboende för några år sedan så tänkte man på solceller. Taket som tidigare var platt byggdes med en lutning som skulle gynna solceller i framtiden. Nu har det gått några år sedan renoveringen och nu är arbetet på gång.

– Det här är ett led i vårt arbete att försöka få ner vår egen energiförbrukning och ur miljöaspekt känner vi att det här känns rätt, säger Anders Zetterblad.

Statliga bidrag

Karlskogahem sökte även statliga bidrag för att bygga solceller.

– Orsaken att vi drog i gång nu är att vi fick besked om att nu var det vår tur att få bidrag. Det är många som har sökt. Det är lite kö för att komma åt de här pengarna, men nu var det vår tur.

Det kommer bli cirka 500 kvadratmeter när de är klara så det är en stor anläggning i Karlskogamått.

– Det här kommer att bli Karlskogas största solcellsanläggning och om man överför det här till småhus så kommer energin att räcka till tio småhus.

Tar några år

Men det tar några år innan solcellerna bli lönsamma.

– Hela anläggningen ska vara betald om max tio år. Men det beror mycket på elpriset eftersom det är el vi producerar. Så ju dyrare elen blir desto mer tjänar vi på att producera egen el.

Han tycker inte att det är riskabelt att gör så här stora investeringar.

– Nej, det här är en jättebra affär. Livslängden på solcellerna är på cirka 30 år. Så efter tio år så är det en ren vinst.

Beroende på elpris

Produktionen kommer vara ungefär 20 000 kilowattimmar.

– Sedan är det beroende på elpriset. Men runt 200 000 kronor per år tror jag att vi kommer att spara.

Skrantahöjdens vårdboende är lite som ett provprojekt.

– Det är inte omöjligt att det blir fler. Det här är ett projekt som vi lär oss av, drar lite erfarenheter från. Men faller det här väl ut så visst kan vi tänka oss att fortsätta, säger Anders Zetterblad.

  • Anders Persson