2016-04-01 06:00

2016-04-01 06:00

Ersätts inte för skadorna

KARLSKOGA: Föll omkull i Centralparken

Rätten anser inte att kommunen kan hållas ansvarig för de skador som mannen ådrog sig och han får ingen ersättning.

Mannen var ute och gick med sin hund i Centralparken då han snubblade på en asfalthög och föll. Hans glasögon gick sönder och han skadade sina händer. Eftersom Centralparken är kommunal mark gjorde han en skadeanmälan till Karlskoga kommun.

Någon ersättning fick han inte och ärendet hamnade hos Örebro tingsrätt. Mannen hävdade att det var kommunens ansvar att hålla området i säkert skick och yrkade på ett skadestånd på drygt 25 600 kronor, där 16 000 avsåg sveda och värk. Under rättegången yrkade han endast på ersättning för sjukvårdskostnader och för glasögonen, drygt 6 800 kronor, samt för rättegångskostnader.

Rätten konstaterar att det fanns ojämnheter i marken, att dessa funnits där under en längre tid och att kommunen känt till dessa. Vidare anförs att det saknades plattor på ett större område och att det kan ha medfört en ökad risk för att någon skulle snubbla. Rätten ser det som att även om området inte var i fullt godtagbart skick så var ojämnheterna synliga, i vart fall i dagsljus. Det anses inte heller bevisat att det saknades belysning vid den aktuella tidpunkten.

Just asfalthögarna fanns dessutom inte på torgytan utan på ett område intill där det inte kan förväntas någon särskild gångtrafik.

Sammantaget anser rätten att asfalthögarna och nivåskillnaderna inte utgjort någon nämnvärt ökad risk för skada och att kommunen därför inte agerat vårdslöst genom att inte sätta upp spärrar eller varningar.

Således får inte mannen någon ersättning för skadorna.

Mannen var ute och gick med sin hund i Centralparken då han snubblade på en asfalthög och föll. Hans glasögon gick sönder och han skadade sina händer. Eftersom Centralparken är kommunal mark gjorde han en skadeanmälan till Karlskoga kommun.

Någon ersättning fick han inte och ärendet hamnade hos Örebro tingsrätt. Mannen hävdade att det var kommunens ansvar att hålla området i säkert skick och yrkade på ett skadestånd på drygt 25 600 kronor, där 16 000 avsåg sveda och värk. Under rättegången yrkade han endast på ersättning för sjukvårdskostnader och för glasögonen, drygt 6 800 kronor, samt för rättegångskostnader.

Rätten konstaterar att det fanns ojämnheter i marken, att dessa funnits där under en längre tid och att kommunen känt till dessa. Vidare anförs att det saknades plattor på ett större område och att det kan ha medfört en ökad risk för att någon skulle snubbla. Rätten ser det som att även om området inte var i fullt godtagbart skick så var ojämnheterna synliga, i vart fall i dagsljus. Det anses inte heller bevisat att det saknades belysning vid den aktuella tidpunkten.

Just asfalthögarna fanns dessutom inte på torgytan utan på ett område intill där det inte kan förväntas någon särskild gångtrafik.

Sammantaget anser rätten att asfalthögarna och nivåskillnaderna inte utgjort någon nämnvärt ökad risk för skada och att kommunen därför inte agerat vårdslöst genom att inte sätta upp spärrar eller varningar.

Således får inte mannen någon ersättning för skadorna.