2016-04-01 15:47

2016-04-01 15:47

"Är riktigt, riktigt illa"

KARLSKOGA: Värmland köper sjukvård för 80 miljoner av Karlskoga lasarett. Därför drabbas Karlskoga hårt

Utan Värmland får Karlskoga lasarett svårt att klara sig. Den 7 april åker regionledningen till Stockholm för att protestera mot regeringens planer på en storregion utan Värmland.

Det finns risk att den avancerade sjukvården på Universitetssjukhuset i Örebro blir drabbad om det blir storregion utan Värmland.

Det menar Ola Karlsson (M), oppositionsråd i regionstyrelsen.

– Värmland är vår största köpare av högspecialiserad vård, cirka 140 miljoner kronor om året. Om Värmland bildar storregion med Västra Götaland kommer den vården att köpas från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i stället.

Planen med storregion utan Värmland kommer även drabba Karlskoga hårt.

– Värmland köper vård för 80 miljoner per år av Karlskoga lasarett. Var femte medarbetare på lasarett är sysselsatt av den vården. Vad händer när de inte köper här?

Han berättar att de andra länen i den planerade storregionen köper sin specialvård i Uppsala och kommer inte att köpa den från USÖ.

– Då kan man fråga sig vad som händer med USÖ och Karlskoga lasarett. Sedan drabbas läkarutbildningen, de flyttar om det inte finns specialvård, berättar Ola Karlsson som hoppas indelningskommittén lyssnar på deras argument.

Det finns risk att den avancerade sjukvården på Universitetssjukhuset i Örebro blir drabbad om det blir storregion utan Värmland.

Det menar Ola Karlsson (M), oppositionsråd i regionstyrelsen.

– Värmland är vår största köpare av högspecialiserad vård, cirka 140 miljoner kronor om året. Om Värmland bildar storregion med Västra Götaland kommer den vården att köpas från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg i stället.

Planen med storregion utan Värmland kommer även drabba Karlskoga hårt.

– Värmland köper vård för 80 miljoner per år av Karlskoga lasarett. Var femte medarbetare på lasarett är sysselsatt av den vården. Vad händer när de inte köper här?

Han berättar att de andra länen i den planerade storregionen köper sin specialvård i Uppsala och kommer inte att köpa den från USÖ.

– Då kan man fråga sig vad som händer med USÖ och Karlskoga lasarett. Sedan drabbas läkarutbildningen, de flyttar om det inte finns specialvård, berättar Ola Karlsson som hoppas indelningskommittén lyssnar på deras argument.

  • Anders Persson

De 6 planerade storregionerna

1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland.

2. Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Örebro, Södermanland.

3. Stockholm, Gotland.

4. Västra Götaland, Värmland, Halland.

5. Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar.

6. Skåne, Blekinge.