2016-03-31 09:44

2016-03-31 09:44

Fel instans för förslag om övergångsställe

DEGERFORS

Kommunfullmäktige har avskrivit ett medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe över Jannelundsvägen vid korsningen till Strömsnäsvägen.

Anledningen till att förslaget avskrivs är att det är Trafikverket och inte kommunen som är väghållare på den aktuella vägen.

Anledningen till att förslaget avskrivs är att det är Trafikverket och inte kommunen som är väghållare på den aktuella vägen.