2016-03-31 13:25

2016-03-31 13:26

Cykelställen flyttas från torget

KARLSKOGA: Gör torget säkrare inför sommaren

Inför den kommande uteserveringssäsongen görs Alfred Nobels torg säkrare. Bland annat har cykelställen på den västra sidan av torget tagits bort.

Sedan onsdagen finns inte längre några cykelställ på den västra sidan av Alfred Nobels torg. Syftet är att göra den så kallade restaurangsidan säkrare nu när uteserveringarna är på gång.

– Vi tog bort dem i onsdags. Det var fyra staket och två av dem ska vi göra i ordning och sätta upp på ett annat ställe, säger gatuchefen Peter Särnholm.

Planen är att en ny cykelparkering ska placeras vid Kyrkbacken. De övriga staketen på torget ska vara kvar. Vidare ska området göras till gångfartsområde där all motorfordonstrafik är förbjuden och rekommendationen är att leda cykeln över torget.

– Så är tanken i nuläget, tills planen för ombyggnationen av torget är klar, säger Särnholm.

Kommunens trafikingenjör Agnetha Köhler betonar dock att denna förändring är helt fristående från den planerade upprustningen av torget. Vidare finns planer på en cykelväg längs med Urbrinken och Bergsmansgatan med något beslut har ännu inte tagits.

– Vi ska skylta upp så att man vet att det är ett gångfartsområde. Vi ska också möblera upp så att man inte kan komma i alldeles för hög hastighet. Cyklar man snabbare än gångfart så kan polisen ge böter.

Gångfartsområdet införs på försök under sommaren och kommer därefter att utvärderas. Slutsatserna ska sedan föras till planerna för upprustning.

Gjutjärnsstaketen har funnits på torget sedan 1996 och utgörs av så kallade gjutskägg, en restprodukt efter gjutning av vevaxlar, som kommer från nuvarande Bharat Forge Kilsta.

– Smedjan är ett av de äldsta företagen här och i samband med att torget gjordes om den gången så tänkte vi att det vore trevligt att ha något med en stark lokal anknytning, säger Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening, tidigare stadsträdgårdsmästare.

I vanliga fall klipps gjutskäggen ner och smälts för återanvändning. Efter att de skänkts till kommunen blästrades de och lackades för att användas som utsmyckning.

– De skapar en viss karaktär och känsla som passar vårt torg, från ett genuint Karlskogaföretag, säger Sif Eklund.

Sedan onsdagen finns inte längre några cykelställ på den västra sidan av Alfred Nobels torg. Syftet är att göra den så kallade restaurangsidan säkrare nu när uteserveringarna är på gång.

– Vi tog bort dem i onsdags. Det var fyra staket och två av dem ska vi göra i ordning och sätta upp på ett annat ställe, säger gatuchefen Peter Särnholm.

Planen är att en ny cykelparkering ska placeras vid Kyrkbacken. De övriga staketen på torget ska vara kvar. Vidare ska området göras till gångfartsområde där all motorfordonstrafik är förbjuden och rekommendationen är att leda cykeln över torget.

– Så är tanken i nuläget, tills planen för ombyggnationen av torget är klar, säger Särnholm.

Kommunens trafikingenjör Agnetha Köhler betonar dock att denna förändring är helt fristående från den planerade upprustningen av torget. Vidare finns planer på en cykelväg längs med Urbrinken och Bergsmansgatan med något beslut har ännu inte tagits.

– Vi ska skylta upp så att man vet att det är ett gångfartsområde. Vi ska också möblera upp så att man inte kan komma i alldeles för hög hastighet. Cyklar man snabbare än gångfart så kan polisen ge böter.

Gångfartsområdet införs på försök under sommaren och kommer därefter att utvärderas. Slutsatserna ska sedan föras till planerna för upprustning.

Gjutjärnsstaketen har funnits på torget sedan 1996 och utgörs av så kallade gjutskägg, en restprodukt efter gjutning av vevaxlar, som kommer från nuvarande Bharat Forge Kilsta.

– Smedjan är ett av de äldsta företagen här och i samband med att torget gjordes om den gången så tänkte vi att det vore trevligt att ha något med en stark lokal anknytning, säger Sif Eklund, ordförande i Karlskoga Bergslags hembygdsförening, tidigare stadsträdgårdsmästare.

I vanliga fall klipps gjutskäggen ner och smälts för återanvändning. Efter att de skänkts till kommunen blästrades de och lackades för att användas som utsmyckning.

– De skapar en viss karaktär och känsla som passar vårt torg, från ett genuint Karlskogaföretag, säger Sif Eklund.