2016-03-30 15:56

2016-03-30 15:56

Kommunen stärkte ekonomin förra året

KARLSKOGA: 77,4 miljoner kronor i överskott 2015 är tre gånger bättre än målsättningen

Karlskoga kommun gjorde ett starkt ekonomiskt resultat förra året, 77, 4 miljoner kronor, vilket är tre gånger bättre än budget. Även med engångsintäkter borträknade är det ett bra resultat.

– Det är ett fantastiskt resultat. En del av det här är reavinster och AFA-pengar men tar man bort sådant som vi inte styr över själva så gör vi ändå ett resultat på nästan 45 miljoner kronor, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Målsättningen är att kommunen ska göra ett överskott som motsvarar minst två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. 77,4 miljoner är hela fem procent av det. Även med engångsposter borträknade når kommunen överskottsmålet med 2,9 procent och 44,8 miljoner kronor.

Sätter av

Det finns en gräns för hur bra det ska gå för en kommun men den nivån är inte nådd än. Överskottet används för avsättningar till pensioner och för att slippa ta banklån till framtida investeringar.

– Vi har 870 miljoner i pensionsförpliktelser och det är ett argument för att man alltid ska ha ett överskott i en kommun, förklarar ekonomichefen Christian Westas.

Överskottet påverkar även likviditeten och det finns i dag 200 miljoner kronor i kommunkassan.

Nämnderna, kommunens verksamheter, gör 2015 ett underskott mot budget på 5,2 miljoner kronor. Det kan låta mycket men motsvarar bara 0,35 procent av hela budgeten.

Socialnämnden som är kommunens största verksamhet går med ett litet plus och avviker från sin budget med bara 0,06 procent.

Trygghet

– På tjänstemannasidan så har det väldigt stor betydelse hur den ekonomiska situationen ser ut. Det är en enorm trygghet att jobba hos en arbetsgivare som har en bra ekonomi, säger kommundirektör Karin Björkman.

Kommunens investeringar uppgick till 68,6 miljoner kronor 2015, betydligt lägre än de tidigare fem åren med stora projekt som brandstationen och Möckelngymnasiet. Det här är bra för ekonomin eftersom det motsvarar nivån på avskrivningarna av tidigare investeringar.

Når många mål

Sven-Olov Axelsson pekar också på att kommunen når de flesta målsättningar som satts upp för verksamheterna. Fyra av sju mål nås helt och två delvis. Det är skolan som inte håller måttet.

– Det är kunskaperna i skolan och meritvärdena som vi måste jobba mer med. Det har vi fokuserat på länge, säger Axelsson.

De kommunägda bolagen gör som helhet också ett bra resultat. Kommunkoncernen som helhet gör ett överskott på 126 miljoner kronor.

Karlskogahem AB får 2015 efter finansiella poster en vinst på 21 miljoner kronor, något som kan jämföras med en förlust på 8 miljoner 2014. Karlskoga energi och miljö AB gör ett sämre resultat än budgeterat men når ändå en vinst på 50 miljoner kronor. Moderbolaget Karlskoga kommunhus AB förvaltar i praktiken bara lån som bekostas av Karlskoga energi och miljö.

Vinsterna i bolagen stannar i år kvar i bolagen för amorteringar och investeringar.

Bra samla i ladorna

Oppositionsrådet Tony Ring (M) säger att resultatet gör att man kan spekulera i om kommunen kanske tar ut för mycket skatt men att vissa delar var svåra att förutse. Ett överskott på 2,9 procent är bra, tycker Ring.

– Det är bra att vi samlar i ladorna det kommer nog att behövas framöver. Den goda likviditeten gör att vi kan vara expansiva, säger Ring.

– Det är ett fantastiskt resultat. En del av det här är reavinster och AFA-pengar men tar man bort sådant som vi inte styr över själva så gör vi ändå ett resultat på nästan 45 miljoner kronor, säger kommunalrådet Sven-Olov Axelsson (S).

Målsättningen är att kommunen ska göra ett överskott som motsvarar minst två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. 77,4 miljoner är hela fem procent av det. Även med engångsposter borträknade når kommunen överskottsmålet med 2,9 procent och 44,8 miljoner kronor.

Sätter av

Det finns en gräns för hur bra det ska gå för en kommun men den nivån är inte nådd än. Överskottet används för avsättningar till pensioner och för att slippa ta banklån till framtida investeringar.

– Vi har 870 miljoner i pensionsförpliktelser och det är ett argument för att man alltid ska ha ett överskott i en kommun, förklarar ekonomichefen Christian Westas.

Överskottet påverkar även likviditeten och det finns i dag 200 miljoner kronor i kommunkassan.

Nämnderna, kommunens verksamheter, gör 2015 ett underskott mot budget på 5,2 miljoner kronor. Det kan låta mycket men motsvarar bara 0,35 procent av hela budgeten.

Socialnämnden som är kommunens största verksamhet går med ett litet plus och avviker från sin budget med bara 0,06 procent.

Trygghet

– På tjänstemannasidan så har det väldigt stor betydelse hur den ekonomiska situationen ser ut. Det är en enorm trygghet att jobba hos en arbetsgivare som har en bra ekonomi, säger kommundirektör Karin Björkman.

Kommunens investeringar uppgick till 68,6 miljoner kronor 2015, betydligt lägre än de tidigare fem åren med stora projekt som brandstationen och Möckelngymnasiet. Det här är bra för ekonomin eftersom det motsvarar nivån på avskrivningarna av tidigare investeringar.

Når många mål

Sven-Olov Axelsson pekar också på att kommunen når de flesta målsättningar som satts upp för verksamheterna. Fyra av sju mål nås helt och två delvis. Det är skolan som inte håller måttet.

– Det är kunskaperna i skolan och meritvärdena som vi måste jobba mer med. Det har vi fokuserat på länge, säger Axelsson.

De kommunägda bolagen gör som helhet också ett bra resultat. Kommunkoncernen som helhet gör ett överskott på 126 miljoner kronor.

Karlskogahem AB får 2015 efter finansiella poster en vinst på 21 miljoner kronor, något som kan jämföras med en förlust på 8 miljoner 2014. Karlskoga energi och miljö AB gör ett sämre resultat än budgeterat men når ändå en vinst på 50 miljoner kronor. Moderbolaget Karlskoga kommunhus AB förvaltar i praktiken bara lån som bekostas av Karlskoga energi och miljö.

Vinsterna i bolagen stannar i år kvar i bolagen för amorteringar och investeringar.

Bra samla i ladorna

Oppositionsrådet Tony Ring (M) säger att resultatet gör att man kan spekulera i om kommunen kanske tar ut för mycket skatt men att vissa delar var svåra att förutse. Ett överskott på 2,9 procent är bra, tycker Ring.

– Det är bra att vi samlar i ladorna det kommer nog att behövas framöver. Den goda likviditeten gör att vi kan vara expansiva, säger Ring.