2016-03-23 06:00

2016-03-23 13:48

Nu ska Degerfors bli tryggare

DEGERFORS: Polisen och kommunen vill veta vad medborgarna tycker

Vad tycker medborgarna känns otryggt och vad kan göras för att Degerfors ska kännas tryggare? Det vill kommunen och polisen veta så att de tillsammans kan göra rätt satsningar.

I hela Sverige pågår ett arbete med att föra polisen närmare medborgarna. En del i detta är de så kallade medborgarlöften som polisen utformar med kommunen.

I nuläget handlar det om att få in en problembild, se vad det är som medborgarna upplever som otryggt. Från och med i dag kan därför de som vill lämna sina synpunkter.

– Vi har redan tagit upp ett par frågeställningar internt och nu tar vi samma frågor ut till medborgarna. Vi vill veta vad man upplever som otryggt och vad som kan förbättras, säger kommunens säkerhetssamordnare Andreas Persson.

Enkäten kommer att finnas på polisen i Örebro läns Facebook-sida. Kommunen kommer i sin tur att skicka ut enkäten till föreningar, för att på så vis få en bredare målgrupp. Enkäter i pappersform, även på finska, kommer också att finnas på polisstationerna i Degerfors och Karlskoga.

– Då är det också lättare att föra en dialog och få återkoppling än om vi samlar in anonyma enkäter, säger Persson.

Klart i maj

Tanken är att en första utvärdering ska kunna ske i början av maj. Arbetet kommer sedan att fortsätta med en orsaksanalysuppföljning och den gemensamma problembilden ska tas upp i det lokala brottsförebyggande rådet, som är gemensamt med Karlskoga kommun. Efter det ska medborgarlöftena formuleras och presenteras.

– Målet är att få med så många målgrupper som möjligt så att vi får veta hur invånarna upplever tryggheten i kommunen, säger Andreas Petterson som är gruppchef för polisen i Degerfors.

Cecilia Ljung, folkhälsoutvecklare i den kommungemensamma folkhälsoförvaltningen, förklarar att just trygghet är en av förvaltningens grunduppdrag. Genom arbetet med Degerforsmodellen finns en bra grund för arbetet med de yngre invånarna.

– Att förebygga otrygghet och främja trygghet. Här handlar det också om att se barn och unga och ta hand om deras synpunkter.

Hon framhåller också att det inte heller bara handlar om fysisk trygghet utan även psykisk, så som i sociala medier.

– Man ska vara trygg överallt, inte bara på gatorna.

Förstärker

Ett annat led i trygghetsarbetet är att Degerfors har fått två nya områdespoliser. Tillsammans med Andreas Petterson är det Catharina Lilja och Andreas Svahn, tidigare ingripandepoliser i västra polisområdet, som har patrullerat i orten sedan januari. Deras huvudsakliga placering är i Degerfors även om de vid behov får rycka in på annat håll för att hjälpa sina kollegor.

– Det är kul att vara nära och att vi själva kan påverka mer här i Degerfors. Vi känner av vad som är aktuellt just för tillfället, säger Lilja.

– Det varierar ju, vad som är aktuellt. Det skiljer sig från år till år men även från årstid till årstid. Då är det bra att vi kan anpassa vårt arbete och känna av vad det finns för behov just nu, säger Svahn.

De har redan fått till sig en del synpunkter. Till exempel tycker de som bor i Åtorp och Svartå att polisen är där alltför sällan. Catharina Lilja förklarar att de tagit till sig kritiken och försöker åka dit oftare. Hon betonar dock att det inte alltid som polisen är synlig.

– Vi jobbar ju även civilt. Så vi har ökat vår närvaro även om det inte märks.

Tidigt efter tillträdandet tog de kontakt med de lokala butikshandlarna för att snabbt kunna skapa en bättre samverkan.

– Det har redan gett resultat. De vet att vi finns här på ett annat sätt nu och hör av sig till oss oftare, säger Svahn.

– Vi har också möjlighet att vara på plats snabbare än tidigare, säger Lilja.

I hela Sverige pågår ett arbete med att föra polisen närmare medborgarna. En del i detta är de så kallade medborgarlöften som polisen utformar med kommunen.

I nuläget handlar det om att få in en problembild, se vad det är som medborgarna upplever som otryggt. Från och med i dag kan därför de som vill lämna sina synpunkter.

– Vi har redan tagit upp ett par frågeställningar internt och nu tar vi samma frågor ut till medborgarna. Vi vill veta vad man upplever som otryggt och vad som kan förbättras, säger kommunens säkerhetssamordnare Andreas Persson.

Enkäten kommer att finnas på polisen i Örebro läns Facebook-sida. Kommunen kommer i sin tur att skicka ut enkäten till föreningar, för att på så vis få en bredare målgrupp. Enkäter i pappersform, även på finska, kommer också att finnas på polisstationerna i Degerfors och Karlskoga.

– Då är det också lättare att föra en dialog och få återkoppling än om vi samlar in anonyma enkäter, säger Persson.

Klart i maj

Tanken är att en första utvärdering ska kunna ske i början av maj. Arbetet kommer sedan att fortsätta med en orsaksanalysuppföljning och den gemensamma problembilden ska tas upp i det lokala brottsförebyggande rådet, som är gemensamt med Karlskoga kommun. Efter det ska medborgarlöftena formuleras och presenteras.

– Målet är att få med så många målgrupper som möjligt så att vi får veta hur invånarna upplever tryggheten i kommunen, säger Andreas Petterson som är gruppchef för polisen i Degerfors.

Cecilia Ljung, folkhälsoutvecklare i den kommungemensamma folkhälsoförvaltningen, förklarar att just trygghet är en av förvaltningens grunduppdrag. Genom arbetet med Degerforsmodellen finns en bra grund för arbetet med de yngre invånarna.

– Att förebygga otrygghet och främja trygghet. Här handlar det också om att se barn och unga och ta hand om deras synpunkter.

Hon framhåller också att det inte heller bara handlar om fysisk trygghet utan även psykisk, så som i sociala medier.

– Man ska vara trygg överallt, inte bara på gatorna.

Förstärker

Ett annat led i trygghetsarbetet är att Degerfors har fått två nya områdespoliser. Tillsammans med Andreas Petterson är det Catharina Lilja och Andreas Svahn, tidigare ingripandepoliser i västra polisområdet, som har patrullerat i orten sedan januari. Deras huvudsakliga placering är i Degerfors även om de vid behov får rycka in på annat håll för att hjälpa sina kollegor.

– Det är kul att vara nära och att vi själva kan påverka mer här i Degerfors. Vi känner av vad som är aktuellt just för tillfället, säger Lilja.

– Det varierar ju, vad som är aktuellt. Det skiljer sig från år till år men även från årstid till årstid. Då är det bra att vi kan anpassa vårt arbete och känna av vad det finns för behov just nu, säger Svahn.

De har redan fått till sig en del synpunkter. Till exempel tycker de som bor i Åtorp och Svartå att polisen är där alltför sällan. Catharina Lilja förklarar att de tagit till sig kritiken och försöker åka dit oftare. Hon betonar dock att det inte alltid som polisen är synlig.

– Vi jobbar ju även civilt. Så vi har ökat vår närvaro även om det inte märks.

Tidigt efter tillträdandet tog de kontakt med de lokala butikshandlarna för att snabbt kunna skapa en bättre samverkan.

– Det har redan gett resultat. De vet att vi finns här på ett annat sätt nu och hör av sig till oss oftare, säger Svahn.

– Vi har också möjlighet att vara på plats snabbare än tidigare, säger Lilja.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.