2016-03-20 18:55

2016-03-21 06:55

Övervikt vanligt hos pojkar i Degerfors

HÄLSA: Två av fem pojkar i nian var överviktiga eller feta enligt en undersökning

Övervikt bland barn och unga är ett ökande problem i samhället. En enkätundersökning visar att pojkar i högstadieåldern i Degerfors sticker ut i länsstatistiken i negativ bemärkelse, två av fem i nian är överviktiga.

Hela 40 procent av pojkarna som gick i årskurs nio i Degerfors under 2014 hade ett BMI som innebär att de var överviktiga eller feta. Snittet i länet för samma grupp var 28 procent, vilket i sig också är högt.

– Pojkar i Degerfors sticker ut som överviktiga eller feta och då blir det en fråga som man får lyfta i olika sammanhang, säger folkhälsoförvaltningens chef Ulrika Lundgren.

Lundgren säger att bristen på vardagsmotion och övervikt ökar parallellt men menar att det inte i första hand är mer motion som är lösningen.

Sötade drycker

– Motion är jätteviktigt men inte för viktnedgången. Du måste veta vad du stoppar i munnen. Bland barn och unga handlar övervikten mycket om sötade drycker, säger Lundgren.

Övervikt är ett stort hinder för jämlik hälsa menar Lundgren.

– Det finns så mycket skuld och skam kring övervikt och det är ingen som borde bli utsatt för det, säger hon.

Skolan har givetvis ett ansvar men man måste titta på hela dagen, menar Lundgren som tror att ökad kunskap hos föräldrarna kan vara en väg att minska övervikten.

– Frågan är bara hur mycket pekpinnar vi ska ha, säger hon.

Det handlar inte heller bara om den enskilda individen.

– Det här är en stor politisk fråga. Löser vi inte det här leder det till stora kostnader för samhället längre fram, säger folkhälsonämndens vice ordförande Charlotte Silfverhjelm (MP).

Statistiken för övervikt och fetma kommer från enkätundersökningen Liv och hälsa ung som Region Örebro län, tidigare landstinget, där också många andra frågor om självupplevd hälsa och livskvalitet finns med.

Kommunerna i västra länsdelen och Region Örebro län har ett utvecklat samarbete kring folkhälsofrågorna och förutom folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors är bland andra skolhälsovården och barnmedicin med i arbetet.

Det förebyggande arbetet mot övervikt samordnas i ett råd med arbetsnamnet VIKT-iga barngruppen.

Vikt-iga frågor

– Det här är det största folkhälsoproblem vi har. Vi har den här VIKT-iga barngruppen som är en samverkan mellan olika aktörer som bland annat arbetar med föräldrastöd, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Även om Degerforsungdomarna sticker ut i statistiken är övervikten bland barn och unga i västra länsdelen ett gemensamt problem.

Pojkarna i samma ålder i Karlskoga ligger också över länssnittet, 32 procent med övervikt eller fetma, och målet är att minska andelen i hela västra länsdelen till samma nivå som genomsnittet i Örebro län.

Enligt Ulrika Lundgren har också Örebro län som helhet många överviktiga i jämförelse med resten av landet.

För flickorna i Karlskoga och Degerfors ser situationen bättre ut. I båda kommunerna var andelen flickor i årskurs sju med övervikt väldigt låg och i Degerfors även flickorna i nian, enligt undersökningen.

Hela 40 procent av pojkarna som gick i årskurs nio i Degerfors under 2014 hade ett BMI som innebär att de var överviktiga eller feta. Snittet i länet för samma grupp var 28 procent, vilket i sig också är högt.

– Pojkar i Degerfors sticker ut som överviktiga eller feta och då blir det en fråga som man får lyfta i olika sammanhang, säger folkhälsoförvaltningens chef Ulrika Lundgren.

Lundgren säger att bristen på vardagsmotion och övervikt ökar parallellt men menar att det inte i första hand är mer motion som är lösningen.

Sötade drycker

– Motion är jätteviktigt men inte för viktnedgången. Du måste veta vad du stoppar i munnen. Bland barn och unga handlar övervikten mycket om sötade drycker, säger Lundgren.

Övervikt är ett stort hinder för jämlik hälsa menar Lundgren.

– Det finns så mycket skuld och skam kring övervikt och det är ingen som borde bli utsatt för det, säger hon.

Skolan har givetvis ett ansvar men man måste titta på hela dagen, menar Lundgren som tror att ökad kunskap hos föräldrarna kan vara en väg att minska övervikten.

– Frågan är bara hur mycket pekpinnar vi ska ha, säger hon.

Det handlar inte heller bara om den enskilda individen.

– Det här är en stor politisk fråga. Löser vi inte det här leder det till stora kostnader för samhället längre fram, säger folkhälsonämndens vice ordförande Charlotte Silfverhjelm (MP).

Statistiken för övervikt och fetma kommer från enkätundersökningen Liv och hälsa ung som Region Örebro län, tidigare landstinget, där också många andra frågor om självupplevd hälsa och livskvalitet finns med.

Kommunerna i västra länsdelen och Region Örebro län har ett utvecklat samarbete kring folkhälsofrågorna och förutom folkhälsoförvaltningen i Karlskoga-Degerfors är bland andra skolhälsovården och barnmedicin med i arbetet.

Det förebyggande arbetet mot övervikt samordnas i ett råd med arbetsnamnet VIKT-iga barngruppen.

Vikt-iga frågor

– Det här är det största folkhälsoproblem vi har. Vi har den här VIKT-iga barngruppen som är en samverkan mellan olika aktörer som bland annat arbetar med föräldrastöd, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Även om Degerforsungdomarna sticker ut i statistiken är övervikten bland barn och unga i västra länsdelen ett gemensamt problem.

Pojkarna i samma ålder i Karlskoga ligger också över länssnittet, 32 procent med övervikt eller fetma, och målet är att minska andelen i hela västra länsdelen till samma nivå som genomsnittet i Örebro län.

Enligt Ulrika Lundgren har också Örebro län som helhet många överviktiga i jämförelse med resten av landet.

För flickorna i Karlskoga och Degerfors ser situationen bättre ut. I båda kommunerna var andelen flickor i årskurs sju med övervikt väldigt låg och i Degerfors även flickorna i nian, enligt undersökningen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.