2016-03-20 15:26

2016-03-20 15:26

Nu får det vara nog

KARLSKOGA OPPOSITIONSRÅD I KARLSKOGA: RegionindelningenTony Ring

För några dagar sedan gjorde den av S-regeringen utsedda Indelningskommittén sin första delredovisning angående hur dagens landsting kan slås ihop till storregioner.
Tankarna i deras redovisning gör mig såväl förvånad som upprörd. Jag har deltagit i ett antal träffar, bland andra med Barbro Holmberg och Kent Johansson, och vid varje tillfälle har vi varit noga med att poängtera det goda samarbetet mellan Region Örebro och Region Värmland. Talande exempel är turismsamarbetet i Östra Värmland samt det faktum att Region Värmland köper en ansenlig mängd vård från Region Örebro något som i högsta grad påverkar verksamheten vid Karlskoga lasarett på ett positivt sätt. När den första konkreta redovisningen presenteras så placeras till allas förvåning Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland och motiveringen är minst sagt häpnadsväckande – att det inte finns så mycket samarbete mellan Värmland och Örebro. Vad är det man inte förstår eller vill man inte lyssna? Den första delredovisningen presenterar ett riktigt dåligt förslag för oss i Region Örebro och Karlskoga. Ett aktuellt exempel på problem som kan uppstå även i mindre regioner är frågan kring den eventuella sommarstängningen av Karlskoga BB/AvdQ och då är frågan hur storregioner påverkar vårdens tillgänglighet? Jag är långt ifrån övertygad om att sjukvården organiseras effektivare i storregioner. Koncentration av viss högspecialiserad vård till vissa sjukhus behövs, men i ett nationellt perspektiv och därmed kommer ingen region att ha ett komplett utbud av vård. Därtill visar Halland att kvalitet och storlek inte alltid hänger ihop. Halland är en liten region med hög kvalitet på den egna sjukvården samt ett nära samarbete med sjukhus i Västra Götaland och Skåne. Stora regioner kan innebära fördelar, men effektivare sjukvårdsorganisation kan också betyda lägg ner sjukhus. Medborgarna har rätt att få veta i förväg om storregioner innebär att sjukhus riskerar nedläggning och i så fall vilka sjukhus. Hur säkerställs folklig förankring? Ändringar av regiongränser bör endast göras om det finns bred folklig uppslutning och bred politisk enighet i berörda regioner. Moderaterna är skeptiska till den omfattande förändring som nu föreslås. Om förändringar i den regionala indelningen ska ske måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runtom i landet och i det här fallet de som jag representerar, innevånarna i Karlskoga.

 

Tankarna i deras redovisning gör mig såväl förvånad som upprörd. Jag har deltagit i ett antal träffar, bland andra med Barbro Holmberg och Kent Johansson, och vid varje tillfälle har vi varit noga med att poängtera det goda samarbetet mellan Region Örebro och Region Värmland. Talande exempel är turismsamarbetet i Östra Värmland samt det faktum att Region Värmland köper en ansenlig mängd vård från Region Örebro något som i högsta grad påverkar verksamheten vid Karlskoga lasarett på ett positivt sätt. När den första konkreta redovisningen presenteras så placeras till allas förvåning Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland och motiveringen är minst sagt häpnadsväckande – att det inte finns så mycket samarbete mellan Värmland och Örebro. Vad är det man inte förstår eller vill man inte lyssna? Den första delredovisningen presenterar ett riktigt dåligt förslag för oss i Region Örebro och Karlskoga. Ett aktuellt exempel på problem som kan uppstå även i mindre regioner är frågan kring den eventuella sommarstängningen av Karlskoga BB/AvdQ och då är frågan hur storregioner påverkar vårdens tillgänglighet? Jag är långt ifrån övertygad om att sjukvården organiseras effektivare i storregioner. Koncentration av viss högspecialiserad vård till vissa sjukhus behövs, men i ett nationellt perspektiv och därmed kommer ingen region att ha ett komplett utbud av vård. Därtill visar Halland att kvalitet och storlek inte alltid hänger ihop. Halland är en liten region med hög kvalitet på den egna sjukvården samt ett nära samarbete med sjukhus i Västra Götaland och Skåne. Stora regioner kan innebära fördelar, men effektivare sjukvårdsorganisation kan också betyda lägg ner sjukhus. Medborgarna har rätt att få veta i förväg om storregioner innebär att sjukhus riskerar nedläggning och i så fall vilka sjukhus. Hur säkerställs folklig förankring? Ändringar av regiongränser bör endast göras om det finns bred folklig uppslutning och bred politisk enighet i berörda regioner. Moderaterna är skeptiska till den omfattande förändring som nu föreslås. Om förändringar i den regionala indelningen ska ske måste de motiveras i det enskilda fallet, bygga på tydlig medborgarnytta och ha stark förankring hos dem som faktiskt berörs: människor runtom i landet och i det här fallet de som jag representerar, innevånarna i Karlskoga.

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.