2016-03-20 12:36

2016-03-20 12:36

Brister i skolor åtgärdade

KARLSKOGA: Karlskoga kommun får godkänt av Skolinspektionen

Hösten 2015 hittade Skolinspektionen flera brister på förskolan och grundsärskolan i Karlskoga. Nu har Skolinspektionen gjort en uppföljning och Karlskoga kommun har visat att de åtgärdat de brister som fanns vid inspektionen.

När det gäller förskolan kunde Skolinspektionen konstatera att Karlskoga kommun inte uppfyllde kraven när det gällde fördelning av resurser till utbildning inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov för att säkerställa en likvärdig utbildning. Vid den uppföljning gjorts nu visar att det inte framkommit annat än att Karlskoga kommun avhjälpt den bristen.

Brister avhjälpta

Kommunen har i sitt svar till Skolinspektionen visat att resurserna till de olika förskolorna fördelas utifrån gruppernas ålderssammansättning. Det innebär att de avdelningar som har många yngre barn får en större tilldelning och kan ha fler personal. Kommunen införde det nya resursfördelningssystemet från januari 2016. Vidare framgår det av redovisningen att det görs en uppföljning och analys av att resurserna fördelas utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Uppfyllde inte kraven

När det gäller grundsärskolan kunde Skolinspektionen konstatera att Karlskoga kommun inte uppfyllde kraven med att se till att mottagandet i grundsärskolan föregåtts av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning samt att samråd skett med elevens vårdnadshavare. Kommunen hade heller inte följt upp resultat.

Anställer ny resurs

Efter inspektionen i höstas har Karlskoga kommun redovisat vad de gjort för åtgärder till Skolinspektionen. I den redovisningen framgår det att rektorerna för kommunens grundsärskolor ska redovisa kunskapsresultaten till kommunen för samtliga elever som är mottagna i grundsärskolan enligt nuvarande verksamhetsplan. Kommunen kommer även inför höstterminen 2016 göra organisatoriska förändringar och tillföra en resurs med särskild kompetens för grundsärskolan. En resurs som ska ansvara för uppföljning och analys och dokumentera kunskapsresultaten.

När det gäller förskolan kunde Skolinspektionen konstatera att Karlskoga kommun inte uppfyllde kraven när det gällde fördelning av resurser till utbildning inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov för att säkerställa en likvärdig utbildning. Vid den uppföljning gjorts nu visar att det inte framkommit annat än att Karlskoga kommun avhjälpt den bristen.

Brister avhjälpta

Kommunen har i sitt svar till Skolinspektionen visat att resurserna till de olika förskolorna fördelas utifrån gruppernas ålderssammansättning. Det innebär att de avdelningar som har många yngre barn får en större tilldelning och kan ha fler personal. Kommunen införde det nya resursfördelningssystemet från januari 2016. Vidare framgår det av redovisningen att det görs en uppföljning och analys av att resurserna fördelas utifrån barnens olika förutsättningar och behov.

Uppfyllde inte kraven

När det gäller grundsärskolan kunde Skolinspektionen konstatera att Karlskoga kommun inte uppfyllde kraven med att se till att mottagandet i grundsärskolan föregåtts av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning samt att samråd skett med elevens vårdnadshavare. Kommunen hade heller inte följt upp resultat.

Anställer ny resurs

Efter inspektionen i höstas har Karlskoga kommun redovisat vad de gjort för åtgärder till Skolinspektionen. I den redovisningen framgår det att rektorerna för kommunens grundsärskolor ska redovisa kunskapsresultaten till kommunen för samtliga elever som är mottagna i grundsärskolan enligt nuvarande verksamhetsplan. Kommunen kommer även inför höstterminen 2016 göra organisatoriska förändringar och tillföra en resurs med särskild kompetens för grundsärskolan. En resurs som ska ansvara för uppföljning och analys och dokumentera kunskapsresultaten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.