2016-03-17 12:12

2016-03-18 10:26

Får vänta för länge på prostatavård

ÖREBRO LÄN: "Väntan och ovisshet är ofta den värsta situationen"

Prostatacancerpatienter i Region Örebro län får vänta i snitt 232 dagar på vård. Besked om provsvar dröjer också, enligt en undersökning som Cancerfonden gjort.

Vården av prostatacancer inom Region Örebro län visar på allvarliga brister, menar Cancerfonden efter en granskning som genomförts tillsammans med Nationella prostatacancerregistret.

– Väntetiderna för prostatacancerpatienter är under all kritik. Ingen annan grupp av cancerpatienter tvingas vänta så länge på vård, menar cancerforskaren Jan Zedenius som är medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Prostatacancerpatienter i Örebro län tvingas vänta i 232 dagar. Dessutom tvingas de vänta länge på besked om de har drabbats av cancer. I hela landet är väntetiden i snitt 167 dagar. Som en jämförelse får bröstcancerpatienter i snitt vänta 20 dagar.

Region Örebro län är långt ifrån ensamt om bristerna. Bara ett landsting, Östergötland, klarar målet på ett första besök hos specialistklinik inom två månader.

Väntan och ovisshet

– Väntan och ovisshet är ofta den värsta situationen för cancerpatienter, fortsätter Zedenius.

Målet att prostatacancerpatienter med högriskcancer ska bedömas av flera experter före behandling missas också av Region Örebro län.

– Det här har alla rätt till. Det kan medföra att patienter går miste om den mest optimala behandlingen, menar Zedenius.

Undersökningen visar att när vården väl sätts in så fungerar den bättre. Region Örebro län får dock dåligt betyg för utredning och behandling och hamnar där sist i en rankning av landets landsting och regioner.

En sak lyckas i alla fall regionen med, enligt undersökningen. Tre av fyra patienter fick en namngiven kontaktsjuksköterska som kan ge besked om läkartider, operationer och lindra oron.

Kompetensbrist

En stor anledning till bristerna är svårigheten att rekrytera läkare och det saknas urologer, onkologer och patologer.

– Landstingen har inte löst kompetensbristen. Därför behövs en nationell handlingsplan för att säkerställa cancervården i framtiden, anser Zedenius.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Varje år får 10 000 män diagnosen och nästan 2 500 dör varje år av prostatacancer.

Vården av prostatacancer inom Region Örebro län visar på allvarliga brister, menar Cancerfonden efter en granskning som genomförts tillsammans med Nationella prostatacancerregistret.

– Väntetiderna för prostatacancerpatienter är under all kritik. Ingen annan grupp av cancerpatienter tvingas vänta så länge på vård, menar cancerforskaren Jan Zedenius som är medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Prostatacancerpatienter i Örebro län tvingas vänta i 232 dagar. Dessutom tvingas de vänta länge på besked om de har drabbats av cancer. I hela landet är väntetiden i snitt 167 dagar. Som en jämförelse får bröstcancerpatienter i snitt vänta 20 dagar.

Region Örebro län är långt ifrån ensamt om bristerna. Bara ett landsting, Östergötland, klarar målet på ett första besök hos specialistklinik inom två månader.

Väntan och ovisshet

– Väntan och ovisshet är ofta den värsta situationen för cancerpatienter, fortsätter Zedenius.

Målet att prostatacancerpatienter med högriskcancer ska bedömas av flera experter före behandling missas också av Region Örebro län.

– Det här har alla rätt till. Det kan medföra att patienter går miste om den mest optimala behandlingen, menar Zedenius.

Undersökningen visar att när vården väl sätts in så fungerar den bättre. Region Örebro län får dock dåligt betyg för utredning och behandling och hamnar där sist i en rankning av landets landsting och regioner.

En sak lyckas i alla fall regionen med, enligt undersökningen. Tre av fyra patienter fick en namngiven kontaktsjuksköterska som kan ge besked om läkartider, operationer och lindra oron.

Kompetensbrist

En stor anledning till bristerna är svårigheten att rekrytera läkare och det saknas urologer, onkologer och patologer.

– Landstingen har inte löst kompetensbristen. Därför behövs en nationell handlingsplan för att säkerställa cancervården i framtiden, anser Zedenius.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Varje år får 10 000 män diagnosen och nästan 2 500 dör varje år av prostatacancer.