2016-03-17 14:57

2016-03-17 15:28

"Behovet är stort"

KARLSKOGA/DEGERFORS: Karolina vårdcentral får två nya tjänster med psykosocial kompetens

Det stora antalet flyktingar i länet och Regionstyrelsen har nu beslutat om att åtta nya tjänster ska inrättas för att kunna ta hand flyktingarna på ett bra sätt. Två av tjänsterna kommer att hamna på Karolina vårdcentral.
– Vi vill förstärka med en kurator och en psykolog då vi tror att det finns ett stort behov, säger Katrin Eriksson verksamhetschef på Karolina.

7 500 av de flyktingar som söker asyl finns Örebro län. Regionstyrelsen har därför beslutat att åtta nya tjänster ska tillsättas då Region Örebro län får svårigheter med att tillgodose efterfrågan med befintlig personal. Det är inte ovanligt att flyktingarna mår dåligt psykiskt och behöver hjälp. Psykologer och kuratorer ska anställas.

Får två tjänster

– Här i västra länsdelen kommer vi att få två av tjänsterna, säger Katrin Eriksson på Karolina vårdcentral. Det är två tjänster med psykosocial kompetens vi behöver hitta genom att annonser eller som vi kan handplocka. Vi får titta på vad som är möjligt. Från det att beslutet kommer tar det tre månader innan det är klart.

Finns behov

Katrin Eriksson tror att det finns ett stort behov av den här typen av kompetens hos flyktingarna.

– Vi tror att det finns ett behov av kurator och psykolog för flyktingarna, säger Katrin Eriksson. De har med sig olika upplevelser från flykten från hemlandet och då är det viktigt att vi kan erbjuda psykosocial kompetens.

Enligt lag skyldiga

Region Örebro län är enligt lag skyldiga att erbjuda alla asylsökande vård som inte kan anstå. Dessutom har gravida kvinnor och asylsökande under 18 år. Rätt till samma vård som övriga länsbor.

I förslaget som regionstyrelsen fattade beslut om fick närsjukvårdsområdena i uppdrag att utveckla arbetet för att förebygga psykisk ohälsa hos de asylsökande som finns i länet. Uppdraget omfattar åtta tjänster som fördelas med två tjänster till närsjukvårdsområde norr, väster, Örebro och söder. Totalt handlar det om en utökning av årsbudgeten med 4,8 miljoner kronor fördelat på 1,2 miljoner kronor till vardera närsjukvårdsområde.

Katrin Eriksson tror att tjänsterna är inrättade efter semesterperioden.

7 500 av de flyktingar som söker asyl finns Örebro län. Regionstyrelsen har därför beslutat att åtta nya tjänster ska tillsättas då Region Örebro län får svårigheter med att tillgodose efterfrågan med befintlig personal. Det är inte ovanligt att flyktingarna mår dåligt psykiskt och behöver hjälp. Psykologer och kuratorer ska anställas.

Får två tjänster

– Här i västra länsdelen kommer vi att få två av tjänsterna, säger Katrin Eriksson på Karolina vårdcentral. Det är två tjänster med psykosocial kompetens vi behöver hitta genom att annonser eller som vi kan handplocka. Vi får titta på vad som är möjligt. Från det att beslutet kommer tar det tre månader innan det är klart.

Finns behov

Katrin Eriksson tror att det finns ett stort behov av den här typen av kompetens hos flyktingarna.

– Vi tror att det finns ett behov av kurator och psykolog för flyktingarna, säger Katrin Eriksson. De har med sig olika upplevelser från flykten från hemlandet och då är det viktigt att vi kan erbjuda psykosocial kompetens.

Enligt lag skyldiga

Region Örebro län är enligt lag skyldiga att erbjuda alla asylsökande vård som inte kan anstå. Dessutom har gravida kvinnor och asylsökande under 18 år. Rätt till samma vård som övriga länsbor.

I förslaget som regionstyrelsen fattade beslut om fick närsjukvårdsområdena i uppdrag att utveckla arbetet för att förebygga psykisk ohälsa hos de asylsökande som finns i länet. Uppdraget omfattar åtta tjänster som fördelas med två tjänster till närsjukvårdsområde norr, väster, Örebro och söder. Totalt handlar det om en utökning av årsbudgeten med 4,8 miljoner kronor fördelat på 1,2 miljoner kronor till vardera närsjukvårdsområde.

Katrin Eriksson tror att tjänsterna är inrättade efter semesterperioden.