2016-03-16 16:00

2016-03-16 16:01

Olovlig körskola i Karlskoga

KARLSKOGA: En av ägarna är tidigare dömd för olovlig körkortsverksamhet i Värmland

Under vintern har en trafikskola startat i Karlskoga. De har nya lokaler med teorirum, kök och samlingslokaler. Men körskolan har inga tillstånd och nu har Transportstyrelsen öppnat upp ett ärende kring körskolan. En av ägarna är sedan tidigare dömd för brott mot lagen om trafikskolor.

Trafikskolan ägs av två män, 54 respektive 34 år. När Transportstyrelsen kontaktade dem så sa den ena mannen att de bara utförde teorilektioner, medan den andra sa att de även hade körlektioner.

Trafikskolan har inga tillstånd att driva en körskola.

Den 54-åriga mannen är både dömd och polisanmäld för brott mot lagen om trafikskolor. Han drev tidigare en körskola. Hans affärsidé är att utbilda utlänningar som har svårt med språket och även personer med utländska körkort som förberedde sig för att ta det svenska körkortet.

Företaget startade han 2008. Han sade då att han bara hade teori med eleverna. Men när inspektörer från Transportstyrelsen kom till lokalen 2010 kom 54-åringen med en elev i en bil med dubbelkommando. 54-årige dömdes vid Värmlands tingsrätt till dagsböter på 4 000 kronor.

Låga böter

Björn Strand, chef för tillsynsenheten på Transportstyrelsen berättar att det låga bötesbeloppet inte avskräcker personer från att driva illegala körskolor.

– Straffsatsen hamnar mellan 5 -10 000 kronor och det är inte mycket. Vi ser en tendens att sådan här olovlig verksamhet ökar.

Efter domen i Värmland tingsrätt fortsatte sin 54-åringen sin rörelse. 2011 kom en ansökan inte till Transportstyrelsen om att 54-åringen tänkte starta en ny trafikskola. Men han inkom aldrig med dokument om hur undervisningen skulle genomföras och vem som skulle hålla i undervisningen. Så ansökan återkallades 2013.

Björn Strand berättar att de fått in en anmälan om 54-åringen under 2015. Nu bytte han namn på trafikskolan, men inriktningen var den samma.

Många skolor

– Vi fick in anmälan om att han bedrev körkolor i Karlstad, Åmål, Arvika och Kristinehamn.

Under tillsynen i Karlstad så bedrevs verksamhet som enligt Trasportstyrelsen är tillståndspliktig.

– När vi hade gjort vår tillsyn så polisanmälde vi honom 20 mars 2015.

Det ärendet ligger under trafikpolisen i Karlstad.

Under 2015 drev 54-åringen och företaget en sida på sociala medier där han lagt upp körkortsfrågor och ringat in rätt svar. På andra frågor har besökare skrivit vilket svar som är rätt.

Kring årsskiftet så öppnade han en ny körskola i Karlskoga.

Transportstyrelsen har inte varit på plats i Karlskoga men varit i kontakt med de två männen. Det finns inga tillstånd för att driva körskola.

– Vi har inlett ett ärende och utreder och tar reda på så mycket vi kan runt verksamheten.

– När vi först pratade med dem så förklarade männen att de skulle upphöra med verksamheten men att de ska söka tillstånd. Vi kommer att följa ärendet och se hur det fortskrider, säger Björn Strand.

En person som tidningen pratat med var med och tolkade åt en person som var där och vill ta körkort i början av februari. Personen fick då meddelandet att det bara var att skriva in sig.

När tidningen får tag på 34-åringen bekräftar han att de slutat med sin verksamhet och att de ska söka tillstånd.

54-åringen är kortfattad, han säger att de inte bedrivit någon körskola. Han vill inte prata om varken domen från Värmlands tingsrätt eller den pågående polisutredningen.

Trafikskolan ägs av två män, 54 respektive 34 år. När Transportstyrelsen kontaktade dem så sa den ena mannen att de bara utförde teorilektioner, medan den andra sa att de även hade körlektioner.

Trafikskolan har inga tillstånd att driva en körskola.

Den 54-åriga mannen är både dömd och polisanmäld för brott mot lagen om trafikskolor. Han drev tidigare en körskola. Hans affärsidé är att utbilda utlänningar som har svårt med språket och även personer med utländska körkort som förberedde sig för att ta det svenska körkortet.

Företaget startade han 2008. Han sade då att han bara hade teori med eleverna. Men när inspektörer från Transportstyrelsen kom till lokalen 2010 kom 54-åringen med en elev i en bil med dubbelkommando. 54-årige dömdes vid Värmlands tingsrätt till dagsböter på 4 000 kronor.

Låga böter

Björn Strand, chef för tillsynsenheten på Transportstyrelsen berättar att det låga bötesbeloppet inte avskräcker personer från att driva illegala körskolor.

– Straffsatsen hamnar mellan 5 -10 000 kronor och det är inte mycket. Vi ser en tendens att sådan här olovlig verksamhet ökar.

Efter domen i Värmland tingsrätt fortsatte sin 54-åringen sin rörelse. 2011 kom en ansökan inte till Transportstyrelsen om att 54-åringen tänkte starta en ny trafikskola. Men han inkom aldrig med dokument om hur undervisningen skulle genomföras och vem som skulle hålla i undervisningen. Så ansökan återkallades 2013.

Björn Strand berättar att de fått in en anmälan om 54-åringen under 2015. Nu bytte han namn på trafikskolan, men inriktningen var den samma.

Många skolor

– Vi fick in anmälan om att han bedrev körkolor i Karlstad, Åmål, Arvika och Kristinehamn.

Under tillsynen i Karlstad så bedrevs verksamhet som enligt Trasportstyrelsen är tillståndspliktig.

– När vi hade gjort vår tillsyn så polisanmälde vi honom 20 mars 2015.

Det ärendet ligger under trafikpolisen i Karlstad.

Under 2015 drev 54-åringen och företaget en sida på sociala medier där han lagt upp körkortsfrågor och ringat in rätt svar. På andra frågor har besökare skrivit vilket svar som är rätt.

Kring årsskiftet så öppnade han en ny körskola i Karlskoga.

Transportstyrelsen har inte varit på plats i Karlskoga men varit i kontakt med de två männen. Det finns inga tillstånd för att driva körskola.

– Vi har inlett ett ärende och utreder och tar reda på så mycket vi kan runt verksamheten.

– När vi först pratade med dem så förklarade männen att de skulle upphöra med verksamheten men att de ska söka tillstånd. Vi kommer att följa ärendet och se hur det fortskrider, säger Björn Strand.

En person som tidningen pratat med var med och tolkade åt en person som var där och vill ta körkort i början av februari. Personen fick då meddelandet att det bara var att skriva in sig.

När tidningen får tag på 34-åringen bekräftar han att de slutat med sin verksamhet och att de ska söka tillstånd.

54-åringen är kortfattad, han säger att de inte bedrivit någon körskola. Han vill inte prata om varken domen från Värmlands tingsrätt eller den pågående polisutredningen.

  • Anders Persson