2016-03-16 09:44

2016-03-16 09:46

Ny plan för att lösa läget

ÖREBRO LÄN: "Ett ansvar att på bästa sätt hantera flyktingsituationen i vårt län"

Genom att flyktingsituationen förändrade markant förra året har Örebro län i dagsläget omkring 7 500 asylsökande. I onsdags tog därför Regionstyrelsen ett beslut om en ny handlingsplan för hur man ska hantera situationen i regionen.

Onsdagens beslut innebär 20 utredningsuppdrag samt ett uppdrag att aktivt arbeta med integrationsinsatser. Sammanlagt kommer planen att ge åtta nya tjänster till vårdcentralerna då behovet av vårdinsatser har ökat. De nya tjänsterna som ska tillsättas består av psykologer, socionomer och kuratorer.

– Som stor samhällsaktör har vi ett ansvar att på bästa sätt hantera flyktingsituationen i vårt län. Det är naturligtvis mycket viktigt att hantera både vårt befintliga uppdrag gentemot länsborna, men också vårt uppdrag gentemot de asylsökande. Handlingsplanen ska säkra detta, säger regionstyrelsens ordförande Maria-Louise Forsberg-Fransson (S).

De flesta i regionstyrelsen var eniga när beslutet skulle tas.

– Vi har antagit en offensiv plan i stor politisk enighet. Den breda enigheten visar att vi tillsammans i Region Örebro län står upp för de viktiga principerna om medmänsklighet och alla människors lika värde. I dagens samhällsklimat är det viktigt att kraftfullt visa att vi står fast vid dessa orubbliga principer, menar Forsberg-Fransson.

Framtida resurser

Även oppositionsrådet Ola Karlsson (M) håller med.

– Med handlingsplanen ger vi förutsättningar för att Region Örebro län på ett bra sätt ska kunna hantera flyktingsituationen. Det är också viktigt att vi ser de människor som kommer till vårt län inte bara som flyktingar, utan också som framtida resurser. Många av de asylsökande är välutbildade.

Onsdagens beslut innebär 20 utredningsuppdrag samt ett uppdrag att aktivt arbeta med integrationsinsatser. Sammanlagt kommer planen att ge åtta nya tjänster till vårdcentralerna då behovet av vårdinsatser har ökat. De nya tjänsterna som ska tillsättas består av psykologer, socionomer och kuratorer.

– Som stor samhällsaktör har vi ett ansvar att på bästa sätt hantera flyktingsituationen i vårt län. Det är naturligtvis mycket viktigt att hantera både vårt befintliga uppdrag gentemot länsborna, men också vårt uppdrag gentemot de asylsökande. Handlingsplanen ska säkra detta, säger regionstyrelsens ordförande Maria-Louise Forsberg-Fransson (S).

De flesta i regionstyrelsen var eniga när beslutet skulle tas.

– Vi har antagit en offensiv plan i stor politisk enighet. Den breda enigheten visar att vi tillsammans i Region Örebro län står upp för de viktiga principerna om medmänsklighet och alla människors lika värde. I dagens samhällsklimat är det viktigt att kraftfullt visa att vi står fast vid dessa orubbliga principer, menar Forsberg-Fransson.

Framtida resurser

Även oppositionsrådet Ola Karlsson (M) håller med.

– Med handlingsplanen ger vi förutsättningar för att Region Örebro län på ett bra sätt ska kunna hantera flyktingsituationen. Det är också viktigt att vi ser de människor som kommer till vårt län inte bara som flyktingar, utan också som framtida resurser. Många av de asylsökande är välutbildade.