2016-03-16 06:00

2016-03-16 06:00

Degerfors oroas inte av åtstramning i Sheffield

SHEFFIELD/DEGERFORS: Många års förlust vid Outokumpus engelska verk

Outokumpu hotar med att banta verksamheten med 50 tjänster i engelska Sheffield för att där förhindra en total nedläggning, enligt den engelska tidningen The Star.

Åtta år har Outokumpus engelska verksamhet gått med förlust. Nyligen skickade styrelseordförande i Outokumpu Stainless AB, Kari Tuutti, e-postmeddelande till alla 550 anställda där han konstaterar att det finansiella resultatet fortsatt är på en mycket otillfredsställande nivå.

Han skriver att man behöver vidta betydande åtgärder för att minimera risken för nedläggning av verksamheten i Storbritannien.

Planerna är att skära i smältverket med 50 arbetstillfällen och på administrationen, eller på så kallade ”vitkrage-jobb.”

Andra åtgärder som nämns är att frysa lönerna till 2015 års nivå och stänga den förmånsbestämda pensionsplanen för att klara pensionsunderskottet. Alla anställda skulle överföras till det avgiftsbestämda systemet.

Smacc i Sheffield förser långa produkter i Degerfors Järnverk med allt stål medan kvartoplåtsidan även får material från Avesta. Metallordförande Bjarne Rasmussen oroas inte:

– Jag vet att de haft diskussioner angående deras pensionsschema, det funkar annorlunda än i Sverige och Norden det ligger på företagsnivå. Deras klubbordförande och jag har haft kommunikation, men utifrån perspektivet vad jag känner till så känns det inte så allvarligt, säger Rasmussen.

Inte heller Olle Källgren, chef för långa produkter i Degerfors, oroas:

– Vi borde få billigare råmaterial i slutändan när de minskar kostnaderna. De går från 18 till 15 skift i veckan. Det är den beläggning man haft senaste året och man kan inte se några förhoppningar om att den ska öka markant det närmaste året, säger Källgren och tillägger:

– Väldigt många har fått gå från jobben i stålindustrin i England sista halvåret, jag tror femtusen anställda inom stålindustrin har blivit uppsagda det senaste året. Det var kolstål förut men nu börjar det drabba även de finare stålen, eller högre legerade, som man kanske inte trodde att asiaterna kunde klara.

Åtta år har Outokumpus engelska verksamhet gått med förlust. Nyligen skickade styrelseordförande i Outokumpu Stainless AB, Kari Tuutti, e-postmeddelande till alla 550 anställda där han konstaterar att det finansiella resultatet fortsatt är på en mycket otillfredsställande nivå.

Han skriver att man behöver vidta betydande åtgärder för att minimera risken för nedläggning av verksamheten i Storbritannien.

Planerna är att skära i smältverket med 50 arbetstillfällen och på administrationen, eller på så kallade ”vitkrage-jobb.”

Andra åtgärder som nämns är att frysa lönerna till 2015 års nivå och stänga den förmånsbestämda pensionsplanen för att klara pensionsunderskottet. Alla anställda skulle överföras till det avgiftsbestämda systemet.

Smacc i Sheffield förser långa produkter i Degerfors Järnverk med allt stål medan kvartoplåtsidan även får material från Avesta. Metallordförande Bjarne Rasmussen oroas inte:

– Jag vet att de haft diskussioner angående deras pensionsschema, det funkar annorlunda än i Sverige och Norden det ligger på företagsnivå. Deras klubbordförande och jag har haft kommunikation, men utifrån perspektivet vad jag känner till så känns det inte så allvarligt, säger Rasmussen.

Inte heller Olle Källgren, chef för långa produkter i Degerfors, oroas:

– Vi borde få billigare råmaterial i slutändan när de minskar kostnaderna. De går från 18 till 15 skift i veckan. Det är den beläggning man haft senaste året och man kan inte se några förhoppningar om att den ska öka markant det närmaste året, säger Källgren och tillägger:

– Väldigt många har fått gå från jobben i stålindustrin i England sista halvåret, jag tror femtusen anställda inom stålindustrin har blivit uppsagda det senaste året. Det var kolstål förut men nu börjar det drabba även de finare stålen, eller högre legerade, som man kanske inte trodde att asiaterna kunde klara.