2016-03-15 16:06

2016-03-15 16:06

Vartannat tåg i Örebro län försenat eller inställt

ÖREBRO LÄN

Att tågen är försenade är resenärer vana vid. Men nya siffror visar att nästan vartannat tåg var försenat.
Förra året var tågförseningar vanligare i Örebro län än på riksnivå. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

Under 2015 blev nästan vartannat persontåg i Örebro län inställt eller försenat.

De flesta förseningarna var små.

Av de 20 185 tåg som hade sin slutdestination i länet kom 54 procent fram i tid och vart sjunde tåg blev mer än fem minuter försenat.

Av de tåg som hade sin slutstation i Örebro län kom 74 procent fram inom två minuter efter tidtabell och inom fem minuter hade 85 procent av tågen kommit fram.

– För att nå de transportpolitiska målen måste fler välja att resa med tåg och andra hållbara transportmedel. Därför är det viktigt att tågtrafiken är tillförlitlig så att resenärer vågar välja tåget, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Vanligare i länet

Förra året var tågförseningar vanligare i Örebro län än på riksnivå. I hela landet kom knappt två tredjedelar av tågen i tid till sin slutstation.

– De flesta förseningar är små, men med tanke på att det nästan är en miljon tåg som avgår i hela landet under ett år blir den sammanlagda förseningstiden för resenärerna stor. Detta är tid vi skulle kunna använda till bättre saker säger Fredrik Lindberg.

Fem minuter efter

Hur man definierar och beräknar tågtrafikens punktlighet varierar i olika länder.

I Sverige brukar branschen beskriva punktligheten som den andel tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell.

Under 2015 blev nästan vartannat persontåg i Örebro län inställt eller försenat.

De flesta förseningarna var små.

Av de 20 185 tåg som hade sin slutdestination i länet kom 54 procent fram i tid och vart sjunde tåg blev mer än fem minuter försenat.

Av de tåg som hade sin slutstation i Örebro län kom 74 procent fram inom två minuter efter tidtabell och inom fem minuter hade 85 procent av tågen kommit fram.

– För att nå de transportpolitiska målen måste fler välja att resa med tåg och andra hållbara transportmedel. Därför är det viktigt att tågtrafiken är tillförlitlig så att resenärer vågar välja tåget, säger Fredrik Lindberg, statistiker på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Vanligare i länet

Förra året var tågförseningar vanligare i Örebro län än på riksnivå. I hela landet kom knappt två tredjedelar av tågen i tid till sin slutstation.

– De flesta förseningar är små, men med tanke på att det nästan är en miljon tåg som avgår i hela landet under ett år blir den sammanlagda förseningstiden för resenärerna stor. Detta är tid vi skulle kunna använda till bättre saker säger Fredrik Lindberg.

Fem minuter efter

Hur man definierar och beräknar tågtrafikens punktlighet varierar i olika länder.

I Sverige brukar branschen beskriva punktligheten som den andel tåg som kommer till stationen inom fem minuter efter tidtabell.

  • Anders Persson