2016-03-15 15:42

2016-03-15 15:42

Får anstånd med rivning

KARLSKOGA

En fastighetsägare i Karlskoga har fått anstånd med rivning av en förfallen ekonomibyggnad utanför tätorten.

Myndighetsnämnden utfärdade förra året ett föreläggande om att byggnaden, som är väl synlig, måste rivas senast 11 december.

Vid ett tillsynsbesök i februari i år var delar av byggnaden riven och fastighetsägaren har uppgivit att rivningen pågår. Uppskovet gäller fram till 31 juli 2016 då rivningen måste vara klar.

Myndighetsnämnden utfärdade förra året ett föreläggande om att byggnaden, som är väl synlig, måste rivas senast 11 december.

Vid ett tillsynsbesök i februari i år var delar av byggnaden riven och fastighetsägaren har uppgivit att rivningen pågår. Uppskovet gäller fram till 31 juli 2016 då rivningen måste vara klar.