2016-03-12 06:00

2016-03-12 06:00

Degerfors med i Kulturtinget

DEGERFORS: Kulturfrågor med fokus på barn och unga

För tionde året i rad arrangerades i veckan Kulturtinget i Örebro. På plats fanns en representant från Degerfors och även ett par från grannkommunen Karlskoga.

Mångfald - en kvalitetsaspekt var temat för Kulturting 2016 som hölls på Musikhögskolan i Örebro onsdag och torsdag och som lockade deltagande tjänstemän och politiker från hela Mellansverige.

Bland deltagarna fanns från Degerfors Miljöpartisten Sofia Nordenhaag Law, ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.

Från Karlskoga deltog Anna Danielsson (M), andre vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden och kultur- och föreningschef Anna Nordlund.

Mångfald

– Den största behållningen för mig är hur man genom mångfald kan ge fantastiska kulturupplevelser till hela samhället. Soraya Harshim, Rättviseförmedlingen, pratade om att spegla samhället i organisationer och allt och kanske vi är långt efter just att få in mångfalden i Degerfors. Oavsett kulturell bakgrund gäller det att få in fler i alla verksamheter, säger Nordenhaag Law.

Men hon nämner samtidigt att Degerfors är i framkant vad gäller nationella minoritetsfrågor, som också var en programpunkt, genom att kommunen är finskt förvaltningsområde.

– Men den stora integreringen ser jag att vi kan jobba vidare med och kultur är en fantastisk spelplan att göra det på.

Hur ska man gå tillväga?

– Konst i offentliga rummet är ett sätt och då få med sig barn och ungdomar och utveckla det offentliga rummet som man gjort i medborgardialoger på biblioteket, det skulle vi kunna göra här med barn från alla kulturer. Nu när vi har så många nyanlända är det ännu mer viktigt och aktuellt och det här är något vi alla vill, men ett arbete vi inte haft möjlighet att komma så långt i.

Konst som verktyg

Just att stärka barn och ungdomars delaktighet var något som Sofie fastnade särskilt för i föredraget kring Art Kod, att använda konst och konstnärlig process som verktyg. Hon nämner ett integrationsprojekt i Sörmland som presenterades, där man med hjälp av trä, koskit och lera lät en stor grupp ungdomar med olika bakgrund bygga en rekreationsplats.

– Det var jättehäftigt att ta del av och i vad det inneburit för barn i familjer som varit delaktiga. Jag skulle önska man kunde göra ett sånt integreringsprojekt med olika kulturer och visa att alla är delaktiga här i Degerfors.

– Vi jobbar så mycket med att integrera i skolan, det är en av de djupaste värdegrunderna och kan man föra vidare det i kulturen så tror jag man vinner jättemycket, säger hon.

Sofie berättar att alla deltagare i onsdagens sista programpunkt Talent knows no ethnicity, eller Talang vet ingen etnicitet, med David Nzinga stod och klappade händerna och dansade.

– Det var riktigt häftigt och jag hoppas jag kan vidarebefordra känslan till nämnden av vad vi kan göra om vi bara vill, för allt är möjligt, säger Nordenhaag Law.

Mångfald - en kvalitetsaspekt var temat för Kulturting 2016 som hölls på Musikhögskolan i Örebro onsdag och torsdag och som lockade deltagande tjänstemän och politiker från hela Mellansverige.

Bland deltagarna fanns från Degerfors Miljöpartisten Sofia Nordenhaag Law, ledamot i kultur- och utbildningsnämnden.

Från Karlskoga deltog Anna Danielsson (M), andre vice ordförande i kultur- och föreningsnämnden och kultur- och föreningschef Anna Nordlund.

Mångfald

– Den största behållningen för mig är hur man genom mångfald kan ge fantastiska kulturupplevelser till hela samhället. Soraya Harshim, Rättviseförmedlingen, pratade om att spegla samhället i organisationer och allt och kanske vi är långt efter just att få in mångfalden i Degerfors. Oavsett kulturell bakgrund gäller det att få in fler i alla verksamheter, säger Nordenhaag Law.

Men hon nämner samtidigt att Degerfors är i framkant vad gäller nationella minoritetsfrågor, som också var en programpunkt, genom att kommunen är finskt förvaltningsområde.

– Men den stora integreringen ser jag att vi kan jobba vidare med och kultur är en fantastisk spelplan att göra det på.

Hur ska man gå tillväga?

– Konst i offentliga rummet är ett sätt och då få med sig barn och ungdomar och utveckla det offentliga rummet som man gjort i medborgardialoger på biblioteket, det skulle vi kunna göra här med barn från alla kulturer. Nu när vi har så många nyanlända är det ännu mer viktigt och aktuellt och det här är något vi alla vill, men ett arbete vi inte haft möjlighet att komma så långt i.

Konst som verktyg

Just att stärka barn och ungdomars delaktighet var något som Sofie fastnade särskilt för i föredraget kring Art Kod, att använda konst och konstnärlig process som verktyg. Hon nämner ett integrationsprojekt i Sörmland som presenterades, där man med hjälp av trä, koskit och lera lät en stor grupp ungdomar med olika bakgrund bygga en rekreationsplats.

– Det var jättehäftigt att ta del av och i vad det inneburit för barn i familjer som varit delaktiga. Jag skulle önska man kunde göra ett sånt integreringsprojekt med olika kulturer och visa att alla är delaktiga här i Degerfors.

– Vi jobbar så mycket med att integrera i skolan, det är en av de djupaste värdegrunderna och kan man föra vidare det i kulturen så tror jag man vinner jättemycket, säger hon.

Sofie berättar att alla deltagare i onsdagens sista programpunkt Talent knows no ethnicity, eller Talang vet ingen etnicitet, med David Nzinga stod och klappade händerna och dansade.

– Det var riktigt häftigt och jag hoppas jag kan vidarebefordra känslan till nämnden av vad vi kan göra om vi bara vill, för allt är möjligt, säger Nordenhaag Law.