2016-03-12 06:00

2016-03-12 06:00

Avmyndigfierad plats

KARLSKOGA-DEGERFORS: Finsam har satsat på nytt arbetssätt

– Mottagningsteamet fångar upp människor som kanske aldrig haft kontakt med en myndighet, som inte vet var man ska gå, säger Mari Cedervall, förbundschef i Finsam Samordningsförbundet Degerfors - Karlskoga.

– Vi når alla och vår uppgift är att hjälpa individen komma rätt. Därför arbetar vi efter devisen rätt stöd snabbt, tillägger Mari Cedervall och berättar att mottagningsteamet sedan den aktiva starten i oktober 2015 kartlagt och gett råd till ungefär 100 personer. Ett 40-tal, knappt, har slussats vidare till det som kallas coachingteamet men den gemensamma målsättningen för såväl mottagningsteamet som coachingteamet är att hjälpa individen fram till egen försörjning.

Mari Cedervall tar det från början och daterar starten till 2004 då regeringen tog beslut om Lagen om finansiell samordning. Finsam är helt enkelt en förkortning av Finansiell samordning

– Anledningen var att personer som var inskrivna på fler än en myndighet riskerade att hamna mellan stolarna, förklarar hon.

Det finns idag 82 Finsamförbund i Sverige, alla samordningsförbund är självständiga organisationer. Fyra av dem finns i Örebro län där alla kommuner är täckta. Finsam Degerfors - Karlskoga täcker de två kommuner som ingår i namnet och därifrån kommer representanter från socialförvaltning, gymnasieförvaltning och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län är representerade i samordningsförbundets verksamhet. Grundtanken är att alla som arbetar i mottagningsteamet och coachingteamet tar på sig Finsamhatten och ser till individens bästa.

– Finsam har funnits i Karlskoga sedan 2007 och jag har varit förbundschef sedan hösten 2013. Innan jag började arbetade man i projektform och Finsam har drivit upp till sju, åtta projekt. Men under 2014 togs beslutet att jobba mer långsiktigt och med ett mer processinriktat tänk, fortsätter Marie Cedervall och berättar att Finsams mottagningsteam och coachingteam sedan sommaren 2015 finns i de nya lokalerna på Kungsvägen 35. Coachingteamet har även en filial med adressen Slingan 4 i Degerfors.

– Det går att ta kontakt med oss på många olika sätt, säger Marie och nämner telefon, mejl och via hemsidan.

Alla mellan 16 och 65 år

– Vi tar emot alla i åldern 16 till 65 år som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller som hoppat av gymnasieskolan. Mottagningsteamet är en gemensam dörr till kommun och myndigheter, en sluss dit man först vänder sig.

– Men den som ska komma till oss måste alltid boka tid innan besöket, påpekar Mari Cedervall och beskriver verksamheten och andan på mottagningen som avmyndigfierad.

– De som kommer till mottagningsteamet möts alltid av två handläggare som gör kartläggningen för att hitta den lösning som är bäst för individen. En del av dem som vi behöver jobba mer med hamnar hos coachingteamet där de kan erbjudas praktisk hjälp, till exempel i form av arbetsträning eller regelbundna individuella samtal.

Arbetsträning

Finsam Degerfors - Karlskoga har till exempel köpt tio platser för arbetsträning hos Prisma, som beskrivs som en arbetsplats med varm och ombonad miljö.

– Alla platser är inte fyllda ännu, konstaterar hon.

Eva Eriksson arbetar på Arbetsförmedlingen och ingår även i mottagningsteamet medan Carina Holm från Försäkringskassan ingår i båda teamen.

– Vi har tidigare jobbat i projekt, det har varit projekt på projekt så att man till slut blir projekttrött, säger Eva Eriksson och konstaterar att arbetssättet i projekten inte gått att implementera i den ordinarie verksamheten när projektet tagit slut.

– Den stora grejen med det här att det inte är ett projekt på ett eller två år utan en verksamhet som ska pågå, tillägger Eva Eriksson.

Carina Holm tar vid:

– Det är fantastiskt att alla myndigheter sitter tillsammans och jobbar med det gemensamma målet att det ska bli så bra som möjligt för de individer som kommer till oss. En annan plusfaktor är att vi på så sätt får inblick i varandras verksamhet.

Finsamhatten på

– Här har alla Finsamhatten på, understryker Mari Cedervall och berättar att sammanlagt tolv personer från kommuner och myndigheter är inblandade i den verksamhet som bedrivs under Finsamhatten.

– Ett annat mervärde är att det blir en kompetenshöjning hos respektive myndighet. Vi hittar nya möjligheter hos våra egna verksamheter som vi tidigare inte upptäckt, säger Eva Eriksson.

Mari Cedervall berättar att 150 till 200 personer passerat med hjälp av Finsammedel och av dem har 20 till 30 procent nått egen försörjning eller studier.

– Det finns ett uppdämt behov, säger hon.

– Jag är sjuksköterska i grunden men kommer närmast från näringslivet och jag kan konstatera att det här är ett jobb där man gör skillnad. Och det är häftigt, konstaterar Mari Cedervall.

– Vi når alla och vår uppgift är att hjälpa individen komma rätt. Därför arbetar vi efter devisen rätt stöd snabbt, tillägger Mari Cedervall och berättar att mottagningsteamet sedan den aktiva starten i oktober 2015 kartlagt och gett råd till ungefär 100 personer. Ett 40-tal, knappt, har slussats vidare till det som kallas coachingteamet men den gemensamma målsättningen för såväl mottagningsteamet som coachingteamet är att hjälpa individen fram till egen försörjning.

Mari Cedervall tar det från början och daterar starten till 2004 då regeringen tog beslut om Lagen om finansiell samordning. Finsam är helt enkelt en förkortning av Finansiell samordning

– Anledningen var att personer som var inskrivna på fler än en myndighet riskerade att hamna mellan stolarna, förklarar hon.

Det finns idag 82 Finsamförbund i Sverige, alla samordningsförbund är självständiga organisationer. Fyra av dem finns i Örebro län där alla kommuner är täckta. Finsam Degerfors - Karlskoga täcker de två kommuner som ingår i namnet och därifrån kommer representanter från socialförvaltning, gymnasieförvaltning och arbetsmarknadsenhet. Men även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län är representerade i samordningsförbundets verksamhet. Grundtanken är att alla som arbetar i mottagningsteamet och coachingteamet tar på sig Finsamhatten och ser till individens bästa.

– Finsam har funnits i Karlskoga sedan 2007 och jag har varit förbundschef sedan hösten 2013. Innan jag började arbetade man i projektform och Finsam har drivit upp till sju, åtta projekt. Men under 2014 togs beslutet att jobba mer långsiktigt och med ett mer processinriktat tänk, fortsätter Marie Cedervall och berättar att Finsams mottagningsteam och coachingteam sedan sommaren 2015 finns i de nya lokalerna på Kungsvägen 35. Coachingteamet har även en filial med adressen Slingan 4 i Degerfors.

– Det går att ta kontakt med oss på många olika sätt, säger Marie och nämner telefon, mejl och via hemsidan.

Alla mellan 16 och 65 år

– Vi tar emot alla i åldern 16 till 65 år som är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller som hoppat av gymnasieskolan. Mottagningsteamet är en gemensam dörr till kommun och myndigheter, en sluss dit man först vänder sig.

– Men den som ska komma till oss måste alltid boka tid innan besöket, påpekar Mari Cedervall och beskriver verksamheten och andan på mottagningen som avmyndigfierad.

– De som kommer till mottagningsteamet möts alltid av två handläggare som gör kartläggningen för att hitta den lösning som är bäst för individen. En del av dem som vi behöver jobba mer med hamnar hos coachingteamet där de kan erbjudas praktisk hjälp, till exempel i form av arbetsträning eller regelbundna individuella samtal.

Arbetsträning

Finsam Degerfors - Karlskoga har till exempel köpt tio platser för arbetsträning hos Prisma, som beskrivs som en arbetsplats med varm och ombonad miljö.

– Alla platser är inte fyllda ännu, konstaterar hon.

Eva Eriksson arbetar på Arbetsförmedlingen och ingår även i mottagningsteamet medan Carina Holm från Försäkringskassan ingår i båda teamen.

– Vi har tidigare jobbat i projekt, det har varit projekt på projekt så att man till slut blir projekttrött, säger Eva Eriksson och konstaterar att arbetssättet i projekten inte gått att implementera i den ordinarie verksamheten när projektet tagit slut.

– Den stora grejen med det här att det inte är ett projekt på ett eller två år utan en verksamhet som ska pågå, tillägger Eva Eriksson.

Carina Holm tar vid:

– Det är fantastiskt att alla myndigheter sitter tillsammans och jobbar med det gemensamma målet att det ska bli så bra som möjligt för de individer som kommer till oss. En annan plusfaktor är att vi på så sätt får inblick i varandras verksamhet.

Finsamhatten på

– Här har alla Finsamhatten på, understryker Mari Cedervall och berättar att sammanlagt tolv personer från kommuner och myndigheter är inblandade i den verksamhet som bedrivs under Finsamhatten.

– Ett annat mervärde är att det blir en kompetenshöjning hos respektive myndighet. Vi hittar nya möjligheter hos våra egna verksamheter som vi tidigare inte upptäckt, säger Eva Eriksson.

Mari Cedervall berättar att 150 till 200 personer passerat med hjälp av Finsammedel och av dem har 20 till 30 procent nått egen försörjning eller studier.

– Det finns ett uppdämt behov, säger hon.

– Jag är sjuksköterska i grunden men kommer närmast från näringslivet och jag kan konstatera att det här är ett jobb där man gör skillnad. Och det är häftigt, konstaterar Mari Cedervall.