2016-03-10 16:17

2016-03-10 16:17

Klartecken för ny fluff till Kilsta

KARLSKOGA: Företag från Falkenberg får återvinna metall och gjuta betongblock på stålverkstomten

Miljönämnden har beslutat att företaget IB Recycling AB får bedriva återvinning av skrotavfall på den gamla stålverkstomten på Kilsta industriområde.

I höstas tog en ny aktör plats i Kilsta och började bearbeta de högar med malda skrotrester, fluff, som legat på tomten i flera år. IB Recycling AB drivs av Björn och Ida Andersson som är etablerade i skrot- och återvinningsbranschen med företaget Falkenberg recycling.

– Jag har förtroende för den här verksamhetsutövaren. Det är inga glädjekalkyler som det har varit tidigare och de har städat upp här fast det kravet inte var riktat mot dem, säger miljöinspektör Terése Riddersand. som också kollat upp företaget med kollegorna i Falkenberg.

Förutom att återvinna metall ur skrotrester uppger IB Recycling att de ska gjuta betongblock där resterna från återvinningen används som ballast i betongen.

I beslutet från miljönämnden begränsas omfattningen till 10 000 ton avfall per år och högst 3000 ton får lagras samtidigt. Bara icke-farligt avfall får tas emot och det finns krav på kontroller och laktester i myndighetsnämndens beslut.

– Det här är en anmälan och inget tillståndsbeslut så det går alltid att komma tillbaka och skärpa upp villkoren om det behövs. Vi ska hålla ett öga på dem, säger Riddersand.

Fluff-verksamheten i Kilsta har pågått sedan 2007. Under senare år har verksamheten flyttats mellan flera mer eller mindre seriösa företag. Efter att miljöfarligt avfall grävts ned på granntomten och fluffhögarna växte utan att bearbetas utfärdade myndighetsnämnden införselförbud 2014, men det har nu hävts.

I höstas tog en ny aktör plats i Kilsta och började bearbeta de högar med malda skrotrester, fluff, som legat på tomten i flera år. IB Recycling AB drivs av Björn och Ida Andersson som är etablerade i skrot- och återvinningsbranschen med företaget Falkenberg recycling.

– Jag har förtroende för den här verksamhetsutövaren. Det är inga glädjekalkyler som det har varit tidigare och de har städat upp här fast det kravet inte var riktat mot dem, säger miljöinspektör Terése Riddersand. som också kollat upp företaget med kollegorna i Falkenberg.

Förutom att återvinna metall ur skrotrester uppger IB Recycling att de ska gjuta betongblock där resterna från återvinningen används som ballast i betongen.

I beslutet från miljönämnden begränsas omfattningen till 10 000 ton avfall per år och högst 3000 ton får lagras samtidigt. Bara icke-farligt avfall får tas emot och det finns krav på kontroller och laktester i myndighetsnämndens beslut.

– Det här är en anmälan och inget tillståndsbeslut så det går alltid att komma tillbaka och skärpa upp villkoren om det behövs. Vi ska hålla ett öga på dem, säger Riddersand.

Fluff-verksamheten i Kilsta har pågått sedan 2007. Under senare år har verksamheten flyttats mellan flera mer eller mindre seriösa företag. Efter att miljöfarligt avfall grävts ned på granntomten och fluffhögarna växte utan att bearbetas utfärdade myndighetsnämnden införselförbud 2014, men det har nu hävts.