2016-03-10 17:14

2016-03-10 17:14

Karlskoga kommun på plus

EKONOMI

Karlskoga kommuns resultat fördubblades 2015 jämfört med året innan enligt de preliminära resultaträkningar som sammanställs av Statistiska centralbyrån, SCB, uppger tidningen Dagens Industri.

Utslaget per invånare växte överskottet i Karlskoga från 1252 kronor 2014 till 2556 kronor 2015.

Det ger också Karlskoga en hög placering, plats 28, bland kommunerna med störst överskott per invånare.

Degerfors går också bättre även om det är från lägre nivåer. Från ett underskott på 138 kronor per invånare 2014 till ett överskott på 37 kronor 2015, enligt de preliminära siffrorna.

Resultatet i Sveriges kommuner förbättrades 2015 enligt Dagens Industri. Färre kommuner visar underskott men fortfarande har var tionde röda siffror i resultaträkningen.

Utslaget per invånare växte överskottet i Karlskoga från 1252 kronor 2014 till 2556 kronor 2015.

Det ger också Karlskoga en hög placering, plats 28, bland kommunerna med störst överskott per invånare.

Degerfors går också bättre även om det är från lägre nivåer. Från ett underskott på 138 kronor per invånare 2014 till ett överskott på 37 kronor 2015, enligt de preliminära siffrorna.

Resultatet i Sveriges kommuner förbättrades 2015 enligt Dagens Industri. Färre kommuner visar underskott men fortfarande har var tionde röda siffror i resultaträkningen.