2016-03-09 17:05

2016-03-09 17:05

Vill ha läsplattor på högstadiet

KARLSKOGA: Begär två miljoner från kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden begär nu att projektet med digitala lärverktyg utökas till högstadiet. Den utrustning de lägre årskurserna lämnar efter sig är för dålig för att användas på högstadiet.

Enligt den ursprungliga planen för digitala lärverktyg skulle projektet byggas ut successivt så att alla elever på högstadiet skulle ha egna läsplattor 2018. Det ska ske genom att de yngre eleverna tar med sig de läsplattor de redan fått när de börjar högstadiet.

De som går högstadiet i dag skulle kompenseras genom att få ta över befintliga datorer från årskurs F-6, där alla elever nu fått läsplattor samt från gymnasiet.

För dåliga

Nu visar det sig att den datorutrustning som funnits hos de yngre årskurserna är av så skiftande kvalitet och årsmodell att de på sin höjd duger som ersättning för trasiga apparater. Det har också visat sig omöjligt att föra över datorer från gymnasiet.

Därför begär en enig barn- och utbildningsnämnd två miljoner kronor från kommunstyrelsen som ett riktat engångsbelopp för att även årskurs åtta och nio ska få läsplattor. Läsplattor till årskurs sju kan barn- och utbildningsnämnden bekosta själv genom omdisponering av budgeten.

Om kommunstyrelsen säger ja hoppas barn- och utbildningsnämnden att högstadieeleverna ska få egna läsplattor redan till höstterminen 2016. Kostnaden för läsplattor till de 696 eleverna i årskurs åtta och nio beräknas till 1,74 miljoner kronor. De återstående 260 000 kronor ska använda till pedagogiskt stöd vid införandet.

Enligt den ursprungliga planen för digitala lärverktyg skulle projektet byggas ut successivt så att alla elever på högstadiet skulle ha egna läsplattor 2018. Det ska ske genom att de yngre eleverna tar med sig de läsplattor de redan fått när de börjar högstadiet.

De som går högstadiet i dag skulle kompenseras genom att få ta över befintliga datorer från årskurs F-6, där alla elever nu fått läsplattor samt från gymnasiet.

För dåliga

Nu visar det sig att den datorutrustning som funnits hos de yngre årskurserna är av så skiftande kvalitet och årsmodell att de på sin höjd duger som ersättning för trasiga apparater. Det har också visat sig omöjligt att föra över datorer från gymnasiet.

Därför begär en enig barn- och utbildningsnämnd två miljoner kronor från kommunstyrelsen som ett riktat engångsbelopp för att även årskurs åtta och nio ska få läsplattor. Läsplattor till årskurs sju kan barn- och utbildningsnämnden bekosta själv genom omdisponering av budgeten.

Om kommunstyrelsen säger ja hoppas barn- och utbildningsnämnden att högstadieeleverna ska få egna läsplattor redan till höstterminen 2016. Kostnaden för läsplattor till de 696 eleverna i årskurs åtta och nio beräknas till 1,74 miljoner kronor. De återstående 260 000 kronor ska använda till pedagogiskt stöd vid införandet.