2016-03-09 15:35

2016-03-09 15:35

Svar direkt om cykelbanan

KARLSKOGA

Cykelbanan över torget kommer att byggas bort redan i år. De 500 000 kronor det kostar att leda om cykelbanan från torget till Urbrinken och Bergsmansgatan avsattes redan förra året så pengarna finns i budgeten och planeringen har påbörjats.

Det berättar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S) med anledning av Tony Rings utspel om torget i tidningen härom dagen.

– Så den frågan behöver inte Ring driva i budgeten, säger Eriksson.

Eriksson håller däremot med om att arbetet med att förändra torget dragit ut för länge på tiden.

– Jag förstår om de som deltagit i dialogen och även de som skickat in medborgarförslag tycker att det tar för lång tid. Det påverkar ju även förslag som det om en klocka på torget som också blir försenat, säger hon.

Det berättar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S) med anledning av Tony Rings utspel om torget i tidningen härom dagen.

– Så den frågan behöver inte Ring driva i budgeten, säger Eriksson.

Eriksson håller däremot med om att arbetet med att förändra torget dragit ut för länge på tiden.

– Jag förstår om de som deltagit i dialogen och även de som skickat in medborgarförslag tycker att det tar för lång tid. Det påverkar ju även förslag som det om en klocka på torget som också blir försenat, säger hon.