2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Reviderar reglemente

DEGERFORS

Degerfors kommunstyrelses reglemente avseende krisledningsnämnd föreslås nu revideras.

I reglementet står att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Rätt ska vara att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra denna revidering.

I reglementet står att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Rätt ska vara att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra denna revidering.