2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Långt kvar för torget

KARLSKOGA: Nu börjar också politikerna tröttna på att vänta

Medborgardialogen om torget i Karlskoga inleddes 2013. Sedan dess har inte så mycket konkret hänt. Nu börjar även politikerna tycka att det tar för lång tid.
– Vi från politiken tycker också att det har dragit ut på tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) som vill se ett beslut senast i höst.

När medborgardialogen inleddes i april 2013 engagerade sig många kommuninvånare i hur ett framtida torg skulle kunna se ut. Skolbarn ritade teckningar och vuxna kunde skicka in förslag eller prata direkt med politiker på torget om torget.

Ingen som sagt ja

Det enda konkreta som hänt sedan dess är ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som presenterades i april 2015. Sedan dess har det varit tyst.

Det förslaget är tänkt att vara grunden för ytterligare en runda i medborgardialogen, en återkoppling som ska hållas i år. Däremot är det klart att alla delar av förslaget inte kommer att få plats.

– Det är ingen som sagt ja till 15 miljoner som en del tror. Det ska bli en diskussion om vad vi vill prioritera och vad vi tycker ska förändras sedan får vi se i vilken takt och vad vi ska förändra, säger Axelsson som själv var med och drog i gång medborgardialogen som samhällsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande.

Bytt personal

En av förklaringarna till att det dragit ut på tiden är enligt Axelsson att personal slutat och nya kommit in.

– Demokrati tar tid. Än så länge så vet jag ingen som kommit på något bättre styrsystem, säger Axelsson.

Torget fel för dialog

Oppositionsrådet Tony Ring (M) är lite mindre försiktig i sitt utlåtande.

– Ungarna som ritade sina förslag eller tanterna som pratade med politiker på torget för snart tre år sedan ger katten i om du byter varenda tjänsteman. De förväntar sig att det händer något, säger Ring.

Ring menar så här i efterhand att torget kanske inte var lämpligt som ett första försök för medborgardialog. Det hänger på för många parametrar, menar han.

Ring tycker också att en speciell del av samhällsbyggnadsnämndens förslag borde genomföras direkt.

– Jag tycker vi ska flytta den här jäkla cykelbanan omgående. Det är en ganska liten kostnad och det är en symbolfråga för att vi gör någonting. Det kommer vi att driva i budgeten, säger Ring.

När medborgardialogen inleddes i april 2013 engagerade sig många kommuninvånare i hur ett framtida torg skulle kunna se ut. Skolbarn ritade teckningar och vuxna kunde skicka in förslag eller prata direkt med politiker på torget om torget.

Ingen som sagt ja

Det enda konkreta som hänt sedan dess är ett förslag från samhällsbyggnadsnämnden som presenterades i april 2015. Sedan dess har det varit tyst.

Det förslaget är tänkt att vara grunden för ytterligare en runda i medborgardialogen, en återkoppling som ska hållas i år. Däremot är det klart att alla delar av förslaget inte kommer att få plats.

– Det är ingen som sagt ja till 15 miljoner som en del tror. Det ska bli en diskussion om vad vi vill prioritera och vad vi tycker ska förändras sedan får vi se i vilken takt och vad vi ska förändra, säger Axelsson som själv var med och drog i gång medborgardialogen som samhällsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande.

Bytt personal

En av förklaringarna till att det dragit ut på tiden är enligt Axelsson att personal slutat och nya kommit in.

– Demokrati tar tid. Än så länge så vet jag ingen som kommit på något bättre styrsystem, säger Axelsson.

Torget fel för dialog

Oppositionsrådet Tony Ring (M) är lite mindre försiktig i sitt utlåtande.

– Ungarna som ritade sina förslag eller tanterna som pratade med politiker på torget för snart tre år sedan ger katten i om du byter varenda tjänsteman. De förväntar sig att det händer något, säger Ring.

Ring menar så här i efterhand att torget kanske inte var lämpligt som ett första försök för medborgardialog. Det hänger på för många parametrar, menar han.

Ring tycker också att en speciell del av samhällsbyggnadsnämndens förslag borde genomföras direkt.

– Jag tycker vi ska flytta den här jäkla cykelbanan omgående. Det är en ganska liten kostnad och det är en symbolfråga för att vi gör någonting. Det kommer vi att driva i budgeten, säger Ring.