2016-03-08 16:06

2016-03-08 16:06

Ovanligt ärende, men fullt lagligt

DEGERFORS: Därför kunde ärendet med logerna komma tillbaka

Med majoritet röstades förslaget ner om att Degerfors kommun ska gå in med pengar och bekosta fyra loger på Stora Valla. Där kunde historien fått ett slut. Men nu är frågan uppe i kommunstyrelsen igen. Hur är det möjligt?

Direkt efter att förslaget röstades ner så återkom Degerfors IF med en ny ansökan.

Susanna Göransdotter är kommunsekreterare och hon förklarar turerna.

– När den första ansökan kom in bereddes den via kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det är kommunstyrelsen som har rådighet i den här frågan. Sedan gick frågan upp i kommunfullmäktige där den röstades ner.

Då kom Degerfors IF in med en ny ansökan.

– Och då betraktade man det som en ny fråga. Kommunstyrelsen kan fatta beslut om vilka frågor de vill på sittande möte. Det finns inga beredningstvång till kommunstyrelsen.

Susanna Göransdotter berättar att det inte finns något formellt som hindrar att man tar upp vilken fråga som helst i kommunstyrelsen för beredning och beslut så länge det finns majoritet.

– Däremot i fullmäktige får man inte ta upp en fråga utan att den är beredd i kommunstyrelsen om det inte är en anmälan om motion eller val av ledamöter. Så innan kommunfullmäktige så måste kommunstyrelsen yttra sig, framför allt när det gäller ekonomiska frågor

Nu har kommunstyrelsen åter remitterat frågan till Degerfors IF och förvaltningen, för att man vill tydligare klargöra kostnaderna som finns förknippade till det här projektet.

Efter att ärendet är utrett ska det upp i kommunstyrelsen igen och det kan vara ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Sedan ska frågan upp igen på antingen ett extra fullmäktigemöte i mars eller på nästa fullmäktigemöte.

– Den enda regeln där är tidsgränsen för när kungörelsen för ett kommunfullmäktige ska offentliggöras och den ska vara ute minst sju dagar innan, säger Susanna Göransdotter.

Direkt efter att förslaget röstades ner så återkom Degerfors IF med en ny ansökan.

Susanna Göransdotter är kommunsekreterare och hon förklarar turerna.

– När den första ansökan kom in bereddes den via kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det är kommunstyrelsen som har rådighet i den här frågan. Sedan gick frågan upp i kommunfullmäktige där den röstades ner.

Då kom Degerfors IF in med en ny ansökan.

– Och då betraktade man det som en ny fråga. Kommunstyrelsen kan fatta beslut om vilka frågor de vill på sittande möte. Det finns inga beredningstvång till kommunstyrelsen.

Susanna Göransdotter berättar att det inte finns något formellt som hindrar att man tar upp vilken fråga som helst i kommunstyrelsen för beredning och beslut så länge det finns majoritet.

– Däremot i fullmäktige får man inte ta upp en fråga utan att den är beredd i kommunstyrelsen om det inte är en anmälan om motion eller val av ledamöter. Så innan kommunfullmäktige så måste kommunstyrelsen yttra sig, framför allt när det gäller ekonomiska frågor

Nu har kommunstyrelsen åter remitterat frågan till Degerfors IF och förvaltningen, för att man vill tydligare klargöra kostnaderna som finns förknippade till det här projektet.

Efter att ärendet är utrett ska det upp i kommunstyrelsen igen och det kan vara ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Sedan ska frågan upp igen på antingen ett extra fullmäktigemöte i mars eller på nästa fullmäktigemöte.

– Den enda regeln där är tidsgränsen för när kungörelsen för ett kommunfullmäktige ska offentliggöras och den ska vara ute minst sju dagar innan, säger Susanna Göransdotter.

  • Anders Persson