2016-03-08 14:31

2016-03-08 14:31

Lagar hål men utan garantier

DEGERFORS: S-motion om potthål i kommunstyrelsen

Socialdemokraternas förslag om en potthålsgaranti anammas i kommunstyrelsen, bortsett från själva garantin som man inte vill ge.
Just innebörden av ordet garanti gör därför att det plockas bort ur beslutet.

S föreslog att så kallade potthål i gator och vägar ska lagas inom fem arbetsdagar från det man fått kännedom om dem och att om så inte sker, så ska servicechefen göra en återkoppling till den som ringt och anmält hålet.

Servicenämnden valde att vässa förslaget än mer, att hålen ska lagas inom endast tre arbetsdagar men däremot ingen återkoppling till felanmälaren eftersom det finns gott om potthål.

Ingen garanti

Kommunstyrelsen i sin tur anammar servicenämndens förslag, men väljer att plocka bort ordet ”garanti” ur beslutet.

– För vad gör vi om det inte lagas inom tre arbetsdagar? Betalar skadestånd?, funderar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Pedersen (V).

Just vad det finns för sanktionsbegrepp om man inte uppfyller garantin var det som fick kommunstyrelsen att plocka bort ordet helt, enligt ordförande Roland Halvarsson (V).

Kommunstyrelsen beslutade därmed att föreslå kommunfullmäktige att tidsfristen om lagning enligt servicenämndens förslag inom tre dagar bifalls, men att förslag om genomförande avslås. Vidare att det ska ske under en försöksperiod mellan april och november och att utvärdering ska göras därefter.

S föreslog att så kallade potthål i gator och vägar ska lagas inom fem arbetsdagar från det man fått kännedom om dem och att om så inte sker, så ska servicechefen göra en återkoppling till den som ringt och anmält hålet.

Servicenämnden valde att vässa förslaget än mer, att hålen ska lagas inom endast tre arbetsdagar men däremot ingen återkoppling till felanmälaren eftersom det finns gott om potthål.

Ingen garanti

Kommunstyrelsen i sin tur anammar servicenämndens förslag, men väljer att plocka bort ordet ”garanti” ur beslutet.

– För vad gör vi om det inte lagas inom tre arbetsdagar? Betalar skadestånd?, funderar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Pedersen (V).

Just vad det finns för sanktionsbegrepp om man inte uppfyller garantin var det som fick kommunstyrelsen att plocka bort ordet helt, enligt ordförande Roland Halvarsson (V).

Kommunstyrelsen beslutade därmed att föreslå kommunfullmäktige att tidsfristen om lagning enligt servicenämndens förslag inom tre dagar bifalls, men att förslag om genomförande avslås. Vidare att det ska ske under en försöksperiod mellan april och november och att utvärdering ska göras därefter.