2016-03-08 13:59

2016-03-08 14:06

Brand i fläktar orsakade utryckning

BJÖRKBORN

Räddningstjänsten i Karlskoga fick på tisdagseftermiddagen rycka ut till ett brandtillbud på Björkbornsområdet.

– Det var ett par fläktar i ventilationsområdet där det skett en antändning. Men det är under kontroll nu, säger Kristofer Roden, räddningschef i beredskap.

Även en styrka från Degerfors hade ryckt ut till platsen, men ska inte ha behövt sättas in i släckningsarbetet.

– Vi håller på och säkerställer att det är släckt nu, säger Kristofer Roden.

– Det var ett par fläktar i ventilationsområdet där det skett en antändning. Men det är under kontroll nu, säger Kristofer Roden, räddningschef i beredskap.

Även en styrka från Degerfors hade ryckt ut till platsen, men ska inte ha behövt sättas in i släckningsarbetet.

– Vi håller på och säkerställer att det är släckt nu, säger Kristofer Roden.