2016-03-08 14:30

2016-03-08 14:30

B2B-mässa i Folkets hus

KARLSKOGA

På torsdag anordnas den traditionella B2B-mässan i Nya Folkets Hus.

Dagen inleds med en inspirationsförmiddag och själva mässan med 68 utställare öppnas efter lunch. Mässan anordnas av Möckelnföretagen och Företagarna på uppdrag av Karlskoga Näringsliv & Turism AB.

Satsningen på allmänheten fortsätter i år bland annat genom val av föredragshållare, till exempel Thomas Ek som tillsammans med sin bror Peter rönt en sanslös framgång med sitt företag OBH Nordica.

Johan Bollman tar åhörarna på en resa in i digitaliseringens framtid. Frågeställningen är hur vi bör tänka och agera inför den digitala utvecklingen av informationsteknik som påverkar webben, världen och hur vi människor kommunicerar med varandra.

Dessutom kommer Dan-Åke Widenberg, VD för Karlskoga Näringsliv & Turism AB, att tala under rubriken Det bubblar i Karlskoga och där beröra de många positiva aktiviteterna som pågår för att utveckla Karlskoga.

Dagen inleds med en inspirationsförmiddag och själva mässan med 68 utställare öppnas efter lunch. Mässan anordnas av Möckelnföretagen och Företagarna på uppdrag av Karlskoga Näringsliv & Turism AB.

Satsningen på allmänheten fortsätter i år bland annat genom val av föredragshållare, till exempel Thomas Ek som tillsammans med sin bror Peter rönt en sanslös framgång med sitt företag OBH Nordica.

Johan Bollman tar åhörarna på en resa in i digitaliseringens framtid. Frågeställningen är hur vi bör tänka och agera inför den digitala utvecklingen av informationsteknik som påverkar webben, världen och hur vi människor kommunicerar med varandra.

Dessutom kommer Dan-Åke Widenberg, VD för Karlskoga Näringsliv & Turism AB, att tala under rubriken Det bubblar i Karlskoga och där beröra de många positiva aktiviteterna som pågår för att utveckla Karlskoga.