2016-03-08 14:48

2016-03-08 14:48

Avvisar medborgarförslag

DEGERFORS

En person har gjort ett medborgarförslag om ett övergångsställe i anslutning till Strömsnäsvägen på Jannelundsvägens raksträcka.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva förslaget då kommunen inte är väghållare där. Det är därmed Trafikverket som kan avgöra om där ska göras ett övergångsställe.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avskriva förslaget då kommunen inte är väghållare där. Det är därmed Trafikverket som kan avgöra om där ska göras ett övergångsställe.